Oferta zajęć na sezon 2021/2022

Zajęcia językowe

Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Język angielski w Kuźni

27 lipca 2020
termin do uzgodnienia | Język angielski dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zajęcia muzyczne

Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Nauka gry na skrzypcach w Kuźni

termin do uzgodnienia | Lekcje gry na instrumencie skierowane do dzieci od 3 roku życia.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Nauka gry na gitarze w Kuźni

termin do uzgodnienia | Indywidualne lekcje gry na gitarze. Prowadzenie: Muzyka dla Smyka.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Nauka gry oraz korepetycje na fortepianie w Kuźni

termin do uzgodnienia | Indywidualne lekcje gry na instrumencie dla dzieci w wieku od 7 lat. Czas trwania: 45 min.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Konsultacje sprawdzające zdolności i predyspozycje dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia

termin do uzgodnienia | Określenie zdolności i predyspozycji muzycznych dziecka poprzez sprawdzenie: słuchu wysokościowego i harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Nauka oraz korepetycje z teorii muzyki i kształcenia słuchu dla dzieci, młodzieży i studentów

Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie teorii muzyki, czyli ogólnych zasad i zagadnień związanych z muzyką.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Muzyczne piątki

piątki, godz. 17:00-17:45 | Umuzykalniające zajęcia grupowe, połączone z nauką gry na instrumencie, skierowane do dzieci w wieku od 5 lat.

Zajęcia plastyczne

Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Budzik – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat

Zajęcia, które obudzą artystę w każdym maluchu. Celem spotkań jest rozwój wyobraźni, stymulowanie dłoni oraz zachęcenie do pracy w grupie.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Warsztaty plastyczne dla dzieci

czwartki, godz. 17:00-18:00 (pierwsze zajęcia: 23 września 2021 r.) | Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W programie pracowni przewidziano: poznawanie różnych technik plastycznych, w tym malarskich, graficznych, przestrzennych.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Akademia Młodego Rysownika

wtorki, godz. 15:30-16:30 (pierwsze zajęcia: 21 września 2021 r.) | Warsztaty rysunku skierowane do dzieci i młodzieży od 10. do 17. roku życia. Zajęcia mają na celu rozwinięcie zdolności manualnych, nauczenie wrażliwości plastycznej, wyczucia koloru, kompozycji i przestrzeni.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Recykling na wesoło, czyli co można zrobić z niczego – warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat

czwartki, godz. 16:00-17:00 (pierwsze zajęcia: 23 września 2021 r.) | Poprzez warsztaty, chcemy pokazać młodym artystom jak wiele furtek do tworzenia czegoś z niczego dają nam na pozór zbędne przedmioty, czyli odpady.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Klub Jednorożca

środy, godz. 15:00 - 15:40 | Zajęcia plastyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, skierowane do dzieci w wieku od 8 do 22 lat oraz dorosłych. Warsztaty prowadzi Magdalena Lis - artysta plastyk i oligofrenopedagog.

Zajęcia ruchowe

Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Bystry Bobas – zajęcia sensoryczno-rozwojowe dla najmłodszych dzieci (0-30 miesięcy)

wybrane wtorki, godz. 11:00-13:00 | Zajęcia stymulują i wspierają rozwój psychofizyczny niemowląt i dzieci, wspomagają prawidłową integrację sensoryczną oraz wzmacniają więź między rodzicem a dzieckiem.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Zespół baletowy „Largo”

według harmonogramu | Szkółka baletowa dla dzieci. Program obejmuje naukę elementów gimnastyki artystycznej, tańca klasycznego i współczesnego.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Cheerleaders

wtorki, czwartki, godz. 16:30 (grupa młodsza), 17:30 (grupa starsza) | Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Taniec hip-hop

poniedziałki, środy, godz. 15:30 (grupa młodsza), 16:30 (grupa starsza) | Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. W programie układy taneczne z technik street dance: hip hop, popping, locking i freestyle.