termin do uzgodnienia
Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14

Celem zajęć rytmicznych jest rozwijanie muzykalności dzieci, wrażliwości i kreatywności muzycznej, rozbudzanie ich zainteresowań, rozwój psychomotoryczny oraz zaszczepienie zamiłowania do muzyki.

Cele szczegółowe:
rozwijanie umiejętności aktywnego działania w zespole,
rozwijanie umiejętności skupienia uwagi i myślenia przyczynowo-skutkowego,
rozwijanie słuchu akustycznego, rytmicznego, harmonicznego i melodycznego,
wyrabianie i rozwijanie poczucia rytmu,
nauka czystej intonacji śpiewu, oraz ogólny rozwój aparatu głosowego,
rozwijanie pamięci melodycznej i rytmicznej,
rozwijanie kreatywności poprzez ćwiczenie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności improwizacji( melodycznej, rytmicznej, ruchowej i narracyjnej),
zapoznanie z podstawowymi pojęciami z dziedziny melodyki, rytmiki, metryki, agogiki, dynamiki, harmoniki i instrumentoznawstwa,
rozwój koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej,
nauka świadomego i ładnego poruszania się,
nauka rozumnego i aktywnego słuchania muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej,
zapoznanie dzieci z muzyką różnego typu (muzyka symfoniczna, solowa, popularna, użytkowa, ludowa itp.),
zaszczepienie chęci do śpiewania, grania na różnych instrumentach i słuchania muzyki różnego typu,
nauka wyrażania uczuć i myśli za pomocą ruchu, śpiewu i gry na instrumentach perkusyjnych.
Ważnym celem zajęć jest także sprawianie dzieciom przyjemności, także plan każdego spotkania jest elastyczny, czasem ulega zmianie w toku przeprowadzania, musi być bowiem dostosowany do możliwości dzieci jakimi dysponują one danego dnia. Zmiana planu jest często korzystna i wnosi urozmaicenie do zajęć.

Zajęcia dla grup zorganizowanych.

Prowadzenie: Ewa Łętowska

Szczegółowe informacje:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.okn.edu.pl/klub-kuznia/
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Zajęcia dla grup zorganizowanych Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.