fbpx

XIX Nowohucki Przegląd Artystyczny w Językach Obcych / Regulamin

28 kwietnia 2020 r.
XIX Nowohucki Przegląd Artystyczny w Językach Obcych 2020
pod honorowym patronatem
Małopolskiego Kuratora Oświaty

REGULAMIN

1) Organizatorami przeglądu są:
Szkoła Podstawowa nr 85 im. ks. K. Jancarza, os. Złotego Wieku 4 w Krakowie
oraz
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida – Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14 w Krakowie

2) Nowohucki Przegląd Artystyczny w Językach Obcych adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z powiatu krakowskiego.

3) Prezentacje mogą być przedstawione w języku: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim.

4) Przegląd odbędzie się 28.04.2020 roku w Klubie Kuźnia. Prezentacje oceniane będą w dwóch kategoriach: piosenka i krótka forma sceniczna.

5) Każda instytucja lub szkoła ma możliwość zgłoszenia maksymalnie:

2 prezentacji w kategorii piosenka (czas trwania jednego występu w tej kategorii maksymalnie do 5 minut).
oraz
2 prezentacji w kategorii krótka forma sceniczna (czas trwania jednego występu w tej kategorii maksymalnie do 10 minut).

Prosimy o nie przekraczanie regulaminowego czasu występu.

6) W każdej z kategorii jury może przyznać I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

7) Jury i organizator zastrzegają sobie prawo nieprzyznania pierwszego lub dalszych miejsc w konkursie, bądź też przyznania miejsc równorzędnych kilku uczestnikom.

8) Jury oceniać będzie:

– w kategorii piosenka:
przygotowanie językowe, dobór repertuaru, interpretację, intonację, poczucie rytmu, walory głosowe, dykcję, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny, zaangażowanie uczestników we współtworzeniu prezentacji
– w kategorii krótka forma sceniczna:
przygotowanie językowe, dobór repertuaru, adaptację sceniczną, elementarne zadania aktorskie, budowanie zespołu, budowanie roli, dykcję, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny, zaangażowanie uczestników we współtworzeniu prezentacji

9) Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

10) Organizatorzy zapewniają: scenę do występów, fortepian, mikrofony, odtwarzacz mp3 oraz nagłośnienie.

11) Zespoły samodzielne przygotowują i ustawiają scenografię (bezpośrednio przed swoim występem).

12) Zgłoszenia do przeglądu należy przesłać wypełniając
formularz zgłoszeniowy online.
Prosimy o zgłaszanie każdej, pojedynczej prezentacji w osobnym formularzu!

13) Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.04.2020 roku o godz. 15:00.

14) Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

15) W przypadku rezygnacji z udziału w przeglądzie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu organizatorowi najpóźniej na 24 godziny przed terminem konkursu.

16) W dniach:

– 23.04.2020 r. (czwartek) w godzinach 9:00 – 15:00
lub
– 24.04.2020 r. (piątek) w godzinach 12:00 – 17:00
nauczyciele opiekujący się uczestnikami proszeni są o skontaktowanie się telefonicznie z organizatorem przeglądu w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa oraz ustalenia szczegółów występu (kontakt wyłącznie z panią Wiktorią Federowicz, tel. 12 648 08 86).

17) Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o nagrodzonych prezentacjach na stronie internetowej Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida – www.kuznia.edu.pl.

Organizatorzy proszą uczestników o pozostanie na widowni do czasu ogłoszenia wyników przeglądu.

 

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.