Regulamin konkursu na Wielkanocną kartkę świąteczną

Regulamin konkursu na Wielkanocną kartkę świąteczną:

 1. Format prac: kartki nadające się do wysłania w kopercie, pojedyncze lub składane.
 2. Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.)
 3. Jury oceni: pomysł, oryginalność, samodzielność wykonania, estetykę.
 4. Każda instytucja może nadesłać dowolną liczbę prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2 prac.
 5. Do konkursu zapraszamy dzieci do lat 14.
 6. Prace prosimy składać na portierni w Klubie Kuźnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:30 lub przesłać pocztą do 7 kwietnia 2022 r. na adres: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków.
 7. Kartki należy opatrzyć metryczką:
  • imię nazwisko,
  • wiek,
  • numer telefonu, adres, dzielnica,
 8. Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach formatu A4 z dokładnymi danymi uczestnika.
 9. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 w Klubie Kuźnia OKN.
 11. Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.
 12. Biorąc udział w konkursie uczestnicy, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanych kartek świątecznych w formie cyfrowej i drukowanej.
 13. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.

Ważne: Prosimy o dołączenie do prac wypełnionego załącznika nr 1 ze zgodą na przetwarzanie danych.

Dodatkowych informacji udziela pani Joanna Kornas-Chmielarz, tel. 12 648 08 86, j.kornas@okn.edu.pl

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.