fbpx

Ideą projektu było stworzenie szlaku kulturowego w oparciu o potencjał Mistrzejowic XV dzielnicy Krakowa, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Szlak został wyznaczony, a informacje o nim i obiektach, które zostały wpisane w szlak, są dostępne w wersji internetowej.

Podczas projektu współpracowaliśmy z instytucjami, organizacjami społecznymi, kulturalnymi i szkołami działającymi na terenie dzielnicy. Opracowanie szlaku poprzedziły wyprawy po dzielnicy z przewodnikiem, wykłady z historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Mistrzejowic oraz konsultacje dotyczące zagadnień związanych z metodologią tworzenia szlaków kulturowych.

Kolejne planowane działania to opracowanie i wydanie folderu informacyjnego o szlaku i jego obiektach oraz dalsze działania promocyjne i edukacyjne w obrębie Mistrzejowickiego szlaku kulturowego.

Szlaki kulturowe przyczyniają się do budowania tożsamości kulturowej mieszkańców, przywracania pamięci lokalnej i budowania więzi społecznych. Są dobrym narzędziem dla szkół do prowadzenia edukacji regionalnej, historycznej i patriotycznej.

Organizatorzy: Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie, Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie, Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Strona projektu: http://msk.trk.org.pl

Projekty

Komentarze są wyłączone.