fbpx

„Pocztówka z Mistrzejowic – konkurs plastyczny dla dzieci” – regulamin

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorami konkursu są Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków oraz Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice.
 2. Celem konkursu jest prezentacja oryginalnego spojrzenia na nieodkryte miejsca, piękno natury, architektury i krajobrazu Dzielnicy XV Mistrzejowice. 

Jako inspirację polecamy wystawę Osiedleni. Mistrzejowice, którą można oglądać w Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1

 1. Do konkursu zapraszamy dzieci do 14. roku życia.
 2. Każda instytucja może nadesłać dowolną liczbę prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2. prac. 
 3. Format prac dowolny.
 4. Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.).
 5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczestnicy do 8 lat i od 8. do 14 lat.
 6. Jury oceni: pomysł, oryginalność, estetykę, kompozycję.
 7. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 8. Prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w konkursie i tym samym nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace te nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16 III 2022 r. o godz. 17.00 w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
 10. Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.
 11. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
 12. Prace należy opatrzyć metryczką:
  imię, nazwisko
  wiek
  numer telefonu, e-mail do kontaktu 
 13. Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach z danymi uczestnika.
 14. W imieniu biorących udział w konkursie niepełnoletnich – rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanych prac w formie cyfrowej i drukowanej.

Dodatkowych informacji udziela Joanna Kornas-Chmielarz, e-mail: j.kornas@okn.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.