fbpx

Nauka oraz korepetycje z teorii muzyki i kształcenia słuchu dla dzieci, młodzieży i studentów

Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie teorii muzyki, czyli ogólnych zasad i zagadnień związanych z muzyką. W skład zajęć wchodzi m.in. notacja muzyczna (zapis muzyczny), elementy dzieła muzycznego (melodyka – następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania, rytmika – porządkowanie materiału dźwiękowego w czasie, dynamika – określenia regulujące natężenie dźwięku, agogika (tempo) – określa szybkość wykonywania utworu, artykulacja – określa sposób wydobywania dźwięku, harmonika – porządkuje współbrzmienia dźwięków w utworze, kolorystyka – określa barwę dźwięku). Program obejmuje również ćwiczenia z kształcenia słuchu muzycznego (rozwijanie umiejętności rozpoznawania interwałów, trójdźwięków, dominant septymowych itp.) oraz podstawy teorii harmonii. W następstwie stopniowego przyswajania wiedzy teoretycznej i praktycznej rozwijany jest słuch wewnętrzny i w konsekwencji odpowiednie intonowanie oraz umiejętność prawidłowej notacji muzyki w postaci nut.

Uczeń w konsekwencji udziału w zajęciach:

 • jest uwrażliwiony na zmiany wysokości dźwięków i relacje między nimi:
  • rozpoznaje barwę brzmienia instrumentów muzycznych;
  • realizuje rożnymi sposobami puls i akcent metryczny oraz rytmy złożone z poznanych wartości;
  • rozpoznaje słuchowo i wykonuje rożnymi sposobami motywy, tematy i frazy melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne;
  • śpiewa piosenki, ćwiczenia solfeżowe oraz fragmenty utworów z literatury muzycznej;
  • śpiewa i rozpoznaje.
 1. gamy durowe, mollową eolską oraz harmoniczną i ich triady;
 2. trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej;
 3. interwały w motywach muzycznych (pryma czysta, sekunda mała i wielka, tercja mała i wielka, kwarta czysta, kwinta czysta seksta, mała i wielka, septyma mała i wielka, oraz oktawa czysta);
 4. rozwija umiejętności czytania nut głosem z zastosowaniem prawidłowej intonacji.

Nazwa zajęć: Nauka oraz korepetycje z teorii muzyki i kształcenia słuchu dla dzieci, młodzieży i studentów

Dla kogo: dzieci, młodzieży i studentów

Prowadzący: Wiktoria Federowicz

Data rozpoczęcia i miejsce: do uzgodnienia

Kolejne terminy/cykliczność: tak

Czas trwania zajęć: 45 min.

Informacje i zapisy: tel. 12 648 08 86, w.federowicz@okn.edu.pl

Spotkanie organizacyjne: brak

Cena: 40 zł/lekcja

Honorujemy karty: Karta KKR3+ oraz Karta OzN

Wiktoria Federowicz – absolwentka wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie, pedagog z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.