Spotkania, rozmowy, wykłady dotyczące kultury, historii i dziedzictwa Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Dotychczasowe wykłady dotyczyły: Plenerowych rzeźb i instalacji Mistrzejowickiego szlaku kulturowego, artystów z Mistrzejowic, a w szczególności twórczości Danuty i Witolda Urbanowiczów oraz kulturowego krajobrazu dzielnicy, miejsc ważnych dla mieszkańców.

Szczegółowe informacje:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.kuznia.okn.edu.pl
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.