Konkurs plastyczny na bożonarodzeniową kartkę świąteczną

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
ogłasza

Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do 14. roku życia do udziału w konkursie plastycznym na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną.

Regulamin konkursu:
1. Format prac: kartki nadające się do wysłania w kopercie, pojedyncze lub składane.
2. Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.)
3. Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść.
4. Każda instytucja może nadesłać dowolną ilość prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2 prac.
5. Do konkursu zapraszamy dzieci do lat 14.
6. Prace prosimy składać w Klubie Kuźnia lub przesyłać pocztą (os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków) w terminie do 16 grudnia 2020 r.
7. Kartki należy opatrzyć metryczką:
– imię, nazwisko
– wiek
– numer telefonu, adres
8. Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach formatu A4 z dokładnymi danymi uczestnika.
9. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.12.2020 r. na stronie internetowej oraz Facebooku.
11. Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.
12. Biorąc udział w konkursie uczestnicy, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanych kartek świątecznych w formie cyfrowej i drukowanej.
13. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac!

Ważne: Prosimy o dołączenie do prac wypełnionego załącznika zawierającego zgodę na przetwarzanie danych.
POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Lis, tel. 012 648 08 86, m.lis@kuznia.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.