Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Zajęcia plastyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, skierowane do dzieci w wieku od 8 do 22 lat oraz dorosłych.

Sztuka jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego ponieważ sprzyja ogólnemu rozwojowi uczestników, ich integracji, usprawnianiu funkcji psychicznych i fizycznych, łagodzeniu napięcia u dzieci nadpobudliwych i pobudzaniu do działania dzieci apatycznych. Sztuka przyczynia się do lepszego poznania otaczającej rzeczywistości, otwiera psychikę dziecka na wrażenia słuchowe i wzrokowe, prowokuje do marzeń i skupienia uwagi.

Formy i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Udział w spotkaniach opiera się na dobrowolności i spontaniczności. Zasadą zajęć jest nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci.

Nazwa zajęć: Klub Jednorożca

Dla kogo: dla osób z upośledzeniem umysłowym, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 22 lat
oraz dorosłych.

Prowadzący: Magdalena Lis

Data rozpoczęcia i miejsce: 27 IX 2022 r., Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14

Kolejne terminy/cykliczność: wtorki, godz. 14.30-15.00, raz w tygodniu

Czas trwania zajęć: 30 min.

Informacje i zapisy: m.lis@okn.edu.pl

Spotkanie organizacyjne: brak

Cena: wstęp wolny

Honorujemy karty: KKR3+ i Karta OzN

Magdalena Lis – artysta plastyk, oligofrenopedagog.

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.