Kasa Klubu Kuźnia w okresie zawieszenia działalności instytucji kultury jest czynna:

Poniedziałek, środa: 15:00-18.00

Opłaty gotówką lub kartą płatniczą prosimy wnosić wyłącznie w kasie klubu, z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca.

W związku z uczestnictwem naszego Ośrodka w przetargu na obsługę bankową pod patronem UMK, naszym nowym bankiem został Bank PKO BP.

Współpraca z nowym bankiem rozpocznie się od 1 stycznia 2021 r. Wszystkie przelewy realizowane od nowego roku prosimy więc kierować już na nowy rachunek.

Konieczny jest dokładny opis przelewu: Klub Kuźnia, imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwa zajęć, miesiąc, za który płacimy.
W przypadku j. angielskiego prosimy także o podanie imienia lektora.

Nowy nr konta (obowiązuje od 1.01.2021):
Bank PKO BP: 68 1020 2892 0000 5102 0754 9274