Kasa Klubu Kuźnia jest czynna:

poniedziałek: 15:00-18:00,
wtorek: 14:00-17:00,
środa: 10:00-12:00,
czwartek: 15:30-18:30.

W dniach 23, 24, 27 i 31 grudnia 2021 r. kasa Klubu Kuźnia będzie nieczynna.

W dniach 28-30 grudnia 2021 r. kasa będzie czynna w godz. 11:00-15:00.

Opłaty gotówką lub kartą płatniczą prosimy wnosić wyłącznie w kasie Klubu, z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca.

Konto:
Bank PKO BP: 68 1020 2892 0000 5102 0754 9274

Konieczny jest dokładny opis przelewu:
Klub Kuźnia, imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwa zajęć, miesiąc, za który płacimy.