Język angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych


termin do uzgodnienia
Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14

 

Informacje i zapisy tylko telefoniczne:
– język angielski dla dzieci (VII i VIII klasa), młodzieży oraz dorosłych: 668 181 900
– język angielski dla dzieci w wieku od 2-12: 535 941 748

 

Język angielski dla dzieci (VII i VIII klasa), młodzieży oraz dorosłych.

Są to kursy rozwijające cztery podstawowe sprawności językowe: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, mówienia, pisanie. Gwarantujemy też przystępne lekcje gramatyki angielskiej. Wszystko w oparciu o podręczniki wydawnictw językowych OXFORD UNIVERSITY PRESS, MACMILLAN, PEARSON LONGMAN.
W przypadku nauki osób dorosłych dominuje metoda komunikacyjna, oparta na konwersacji i rozumieniu ze słuchu.

Lekcje prowadzi absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel z 15-letnim stażem pracy.

 

* Kursy grupowe dla dzieci

Grupa D7 D8
Wiek VII klasa VIII klasa
Ilość zajęć tyg. 2×45 min.
Liczebność grupy 4 – 8 osób
Cena 960 zł/rok – płatne w 4 ratach w wysokości 240 zł.

Przewidywana liczba godzin w tej cenie : 60 h / 45 min lub 30 h/ 90 min.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby cena za kurs kalkulowana jest indywidualnie.
Oferujemy również kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

 

* Kursy grupowe dla dorosłych

Ilość zajęć tyg. 1×90 min.
Liczebność grupy 4 – 8 osób
Cena 960 zł/rok – płatne w 4 ratach w wysokości 240 zł.

Przewidywana liczba godzin w tej cenie: 60 h / 45 min lub 30 h/ 90 min.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby cena za kurs kalkulowana jest indywidualnie.

Zajęcia są płatne z góry.
Pierwszą ratę w wysokości
 240 zł należy opłacić na pierwszych zajęciach.
Pozostałe raty w wysokości 240 zł należy opłacić w terminie do 6.11.2020 r. do 8.01.2021 r. do 12.03.2021 r.

Zapisy prowadzone są cały czas pod numerem tel. 668 181 900. Liczba miejsc ograniczona.

W tym roku zapis na kurs jest jednoznaczny z deklaracją przejścia na naukę online na platformie zoom, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W takiej sytuacji godzina zajęć oraz ich cena nie ulegają zmianie. Uczestnik podejmuje decyzję świadomie, a zwrotu pieniędzy nie przewiduje się.

Liczebność grup; 4-8. Jest możliwe utworzenie mniejszej grupy niż 4 osoby, ale wówczas opłata z kurs będzie osobno kalkulowana.

Słuchacze dodatkowo ponoszą koszty zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń (około 80 złotych).

Wszystkie zajęcia realizowane stacjonarnie odbywają się w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na os. Złotego Wieku 14.

__________________________________________________________________


Język angielski 
dla dzieci w wieku od 2-12

 

Przedszkolaki (2-7 lat) – licencjonowana metoda Teddy Eddie

– nagrodzona metoda Teddy Eddie (www.teddyeddie.pl)
– certyfikowany lektor z Centrum Kształcenia SMART, z ponad 10-letnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci
– 4 poziomy kursów (2-3-latki, 4-5-latki, 6-latki, 7-latki) gwarantują rozwój oraz kontynuację nauczania
– bogaty zestaw Kursanta w cenie kursu (podręczniki i materiały audio dla dzieci oraz rodziców, dostęp do interaktywnego placu zabaw www.placzabaw.teddyeddie.pl)
Dla rodziców: cotygodniowe maile do informujące o postępach, lekcje otwarte, dwa razy w roku szczegółowe raporty semestralne.

Koszt zajęć:
– Teddy Eddie START (2-3 latki) – 1 x 40 min/tyg. – 99 zł / m-c zajęć,
– Teddy Eddie STANDARD (4-5 lat) – 2 x 35 min/tyg. – 130 zł / m-c zajęć,
– Teddy Eddie ABC (6-latki, zerówka) – 2 x 45 min/tyg. – 150 zł /m-c zajęć,
– Teddy Eddie SCHOOL (7-latki, 1 klasa) – 2 x 45 min/tyg. – 150 zł /m-c zajęć.

Zapisy: telefonicznie 535 941 748.

 

Dzieci w wieku 8-12 lat – SMART START

Podczas kursów j. angielskiego dzieci:
– rozwiną wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie)
– nabiorą pewności w prowadzeniu konwersacji (metoda komunikatywna)
– będą korzystały z renomowanych podręczników oraz materiałów interaktywnych
– w przypadku dłuższej nieobecności możliwość indywidualnych konsultacji z lektorem

Rodzice:
– otrzymują dostęp cotygodniowe maile z informacjami
– otrzymują comiesięczne raporty o postępach dziecka
– otrzymują 2 razy w roku zaproszenie na lekcje otwarte
Lekcje dla dzieci prowadzi absolwentka filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, psycholog oraz nauczyciel z 10-letnim stażem pracy.
Koszt zajęć: 100 zł / za m-c zajęć

Zapisy: telefonicznie 535 941 748.

Szczegółowe informacje:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.kuznia.okn.edu.pl
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.