Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

25 marca 2022 r., godz. 18:00.
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Złotego Wieku 14.

Wstęp wolny. Informacje: sylaba@okn.edu.pl.  

Zapraszamy piszących poezję i małe formy prozatorskie. Zachęcamy do przyniesienia tekstów – zostaną wysłuchane z uwagą, a uczestnicy mogą liczyć na życzliwą pomoc ekspertów. 

Grupa literacka SYLABA 

Sylaba nie jest literacką grupą w słownikowym znaczeniu tego terminu. Grupę literacką tworzą konkretni twórcy zjednoczeni przez wspólny program i nierzadko osobę przywódcy, kogoś obdarzonego silniejszą indywidualnością poetycką, czy jedynie charyzmą. Sylabę jednoczy głównie miejsce spotkań – Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida i odmienność tworzących grupę indywidualności. Każdy wnosi w jej budowę swoją literacką cegiełkę, a wszystkie one są jednakowo ważne. I może to właśnie dzięki temu grupa działa nieprzerwanie od 30. lat w Ośrodku Kultury i jest wyróżniającym się zjawiskiem na mapie kulturalnej Krakowa. Gośćmi Sylaby byli krakowscy poeci m.in. Ewa Lipska, Józef Baran, Henryk Cyganik, a w dorobku grupa ma 5 Almanachów wydanych w latach 1995, 2000, 2005, 2011 i 2018 oraz indywidualne tomiki poetyckie.

Otwarte warsztaty Grupy Literackiej Sylaba przez wiele lat prowadziła znana krakowska poetka Elżbieta Zechenter-Spławińska, przy udziale organizacyjnym Wiesławy Wykurz – polonistki i redaktorki Almanachów grupy. Od stycznia 2018 Sylabę prowadził Michał Zabłocki, poeta, autor tekstów piosenek, od 2014 roku Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Kraków. Od 2021 roku warsztaty Sylaby poprowadzi Krzysztof Lisowski, poeta, krytyk literacki, dziennikarz.

Szczegółowe informacje: 
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 641 68 75
klub@kuznia.edu.pl
www.kuznia.okn.edu.pl
fb.com/KlubKuzniaOKN 

AktualnościKlub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.