Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.

Nazwa zajęć: CHEERLEADERS

Dla kogo: dzieci w wieku 5-7 lat oraz 8-12 lat (dwie grupy wiekowe)

Prowadzący: Agnieszka Tarkowska

Data rozpoczęcia i miejsce: 13 IX 2022 r., Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14

Kolejne terminy/cykliczność: wtorki: 16.30-17.30, 17.30-18.30; raz w tygodniu

Czas trwania zajęć: 60 min.

Informacje i zapisy: zapisy na spotkaniu organizacyjnym: 1 i 6 IX 2022 r. w godz. 16.30– 17.30 oraz na zajęciach

Spotkanie organizacyjne: 1, 6.09.2022 r.; godz. 16.30–17.30

Cena: 50 zł/miesiąc

Honorujemy karty: —

Agnieszka Tarkowska – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Dwuletniego Studium Tanecznego, Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego na kierunku Taniec Współczesny. Od 2005 roku posiada uprawnienia trenera PSCH – Polish Level I – Cheer Dance. Od 2006 jest sędzią Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders.

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.