Brzechwałki 2019 / Formularz zgłoszeniowy

XXII Przegląd Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych
Brzechwałki 2019

Bardzo proszę zapoznać się z regulaminem przed wypełnieniem karty zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wpisywanie każdej pojedynczej prezentacji na osobnym formularzu.
Uwaga! Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe!

  1. Placówka:
  Przedszkole SamorządowePrzedszkole PrywatneInne


  2. Numer i/lub nazwa placówki:


  3. Adres placówki:


  4. Kontakt telefoniczny:


  5. Aktywny adres e-mail:


  6. Ilość dzieci:


  7. Wiek dzieci:


  8. Czas występu:
  1-5 minut6-10 minut11-15 minut


  9. Autor przedstawienia:


  10. Tytuł przedstawienia:


  11. Imię i nazwisko opiekuna grupy, który przygotował dzieci do występu:


  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem XXII Przeglądu Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych Brzechwałki 2019 i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków, NIP: 675-10-00-328 dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów XXII Przeglądu Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych Brzechwałki 2019. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie niezwłocznym usunięciem moich danych z bazy danych osobowych Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.


   

   

  SPONSORZY:

  Klub Kuźnia

  Komentarze są wyłączone.