Logotyp Kina Sfinks Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Pokazy filmu dokumentalnego zmontowanego z fragmentów Nowohuckiej Kroniki Filmowej. Felietony współczesne przeplatają się tutaj z bogatymi materiałami archiwalnymi, dając w rezultacie przegląd przez historię dzielnicy – od czasów przedwojennych, poprzez budowę kombinatu, okres solidarnościowy aż do przełomu 1989 r.

W filmie znalazły się między innymi wspomnienia urbanistów, twórców „miasta idealnego” i budowniczych Nowej Huty, wspomnienia o czynach społecznych, walki w obronie Krzyża w 1960r., historia pomnika Lenina i historia budowy Arki Pana, wydarzenia z okresu Solidarności i działalność opozycyjna skupiona wokół  kościoła w Mistrzejowicach, odwiedziny Jana Pawła II w Nowej Hucie, a wreszcie przełom 1989r.

Film dostępny jest z napisami w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Nazwa zajęć:

Z kart historii Nowej Huty

Dla kogo:

grupy zorganizowane, młodzież i dorośli

Prowadzący:

Data rozpoczęcia i miejsce:

wrzesień 2022 r.

Kolejne terminy/cykliczność:

pokazy na zamówienie grup
po wcześniejszym ustaleniu terminu

Czas trwania zajęć:

37 minut

Informacje i zapisy:

sfinks@okn.edu.pl,
tel. 12 644 38 98, w. 32

Spotkanie organizacyjne:

brak

Cena:

10 zł/pokaz od osoby
(grupa: minimum 10 osób!)

Honorujemy karty:

Kino Studyjne Sfinks

Komentarze są wyłączone.