ZOMO
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej powstały w 1956r., głównie by tłumić robotnicze protesty, chociaż w swoich ustawowych zapisach miały zapisaną np. pomoc w trakcie klęsk żywiołowych. O ich metodach, formach prowokacji i sposobach działania w trakcie demonstracji opowiadają: red. naczelny "Głosu-Tygodnika Nowohuckiego" Jan L.Franczyk , kapelan podziemnej Solidarności w Nowej Hucie ks. Władysław Palmowski i Roman Stępień, były dyrektor XII LO w Krakowie, przy którym utworzono Milicyjne Studium Społeczno-Zawodowe, które pozwalało na zdobycie średniego wykształcenia.
W materiale filmowym wykorzystano fotografie archiwalne z działań ZOMO w Nowej Hucie oraz nagrania z nasłuchów radiowych milicji.

ZBIÓRKA PAMIĄTEK

W tworzącym się Muzeum PRL-u zorganizowano zbiórkę pamiątek, które mają zasilić zbiory tego miejsca. Nastrój zabawy budował niewątpliwie prawdziwy saturator, z którego można było się napić wody z soczkiem a także wyrysowany tor do gry w kapsle. Mieszkańcy dobitnie udowodnili, że czasy PRL-u to nie tylko wątki opozycyjne i patriotyczne (choć nie brakło podziemnych gazetek i znaczków Solidarności), ale przede wszystkim zwyczajne życie. Podarowano więc Muzeum np. Katalog Domu Sprzedaży Wysyłkowej z 67r, magnetofon kasetowy Unitry, pralkę Franię, stare płyty, bony dolarowe , a także? zdobyczny papier toaletowy z 70r. Nie brakło też rozbudowanej kolekcji popiersi Lenina. Każdy ofiarodawca otrzymywał specjalny certyfikat.

realizacja: Anna Pankiewicz, Marcin Kapro

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.