JAN FRANCZYK O KARDYNALE WOJTYLE
Wypowiedź Jana L. Franczyka o znaczeniu kardynała Karola Wojtyły dla Nowej Huty, która miała być komunistycznym miastem bez Boga, a stała się normalnym miastem. Materiał ilustrowany jest ujęciami archiwalnymi z 9 VI 1979r. (kardynał Wojtyła w Mogile), ujęciami z amatorskiej kamery z lat 72 ? 73 (stawianie Krzyża, modlitwy ludzi na polach mistrzejowickich z udziałem kardynała Wojtyły) i ujęciami z archiwum Jerzego Ridana.

POGRZEB OJCA ŚWIĘTEGO
Ujęcia z pogrzebu Ojca Świętego w Watykanie 8 IV 2005 r. przeplatane ujęciami wymarłej i pustej Nowej Huty w czasie transmisji.

BUDOWA KOŚCIOŁA ARKA PANA
Ujęcia współczesne kościoła Arka Pana. Fotografie archiwalne z budowy kościoła, m.in. fotografie kardynała Wojtyły na placu budowy.

NASZ OJCIEC ŚWIĘTY
Fotografie papieża Jana Pawła II. Ujęcia współczesne z Drogi Krzyżowej na os. Oświecenia.

SERCEM ZOSTAJĘ Z WAMI
Ujęcia z konsekracji kościoła w Mistrzejowicach 20 VI 1983r. przez Jana Pawła II. Fragmenty przemówienia papieża do wiernych o tym, że sercem zostaje z nimi.

PRZED KOŚCIOŁEM W MISTRZEJOWICACH
Ujęcia współczesne sprzed kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach. Ludzie składają kwiaty wokół pomnika papieża, modlą się. Chwile zadumy po śmierci Ojca Świętego.

realizacja: Jerzy Ridan

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.