WEŁNIANA CZAPKA

„Wełniana Czapka” to akcja, którą zorganizowali nowohuccy aktywiści. W trudnym okresie izolacji miała ona pomóc osobom wykluczonym i w kryzysie bezdomności, ale także tym, którzy czują się samotni, a mają dużo czasu, który można poświęcić innym. Akcja polegała na tym, by ludzie wykonywali własnoręcznie czapki i szaliki, które następnie miały zostać przekazane osobom bezdomnym. Partnerami akcji byli: Spółdzielnia Socjalna „Apacze”, grupa „Danie do Dania”, GRAAL Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci i Sangter Foundation. O akcji opowiadają Grzegorz Ćwiertnia i Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz.

Część czapek, kominów i szalików została przekazana mieszkańcom Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na ulicy Makuszyńskiego. To największa tego typu placówka w Małopolsce. Noclegownia posiada dostęp do kuchni i łazienek, oferuje również wymianę odzieży, pomoc prawną i terapeutyczną. Niektórzy mężczyźni przychodzą na jedną noc, a inni stają się wieloletnimi mieszkańcami. Miejsce pomaga też w wyjściu z kryzysu bezdomności. O Schronisku opowiadają jego mieszkańcy oraz Urszula Chojecka, kierownik placówki.

PRZEPŁAWKA

Materiał filmowy pokazujący przepławkę komorową na rzece Dłubni, na wysokości Robotniczych Ogródków Działkowych „Hutnik”, która pozwala bez przeszkód pokonywać śluzę migrującym rybom.

realizacja: Grzegorz Zariczny

Nowohucka Kronika Filmowa

Komentarze są wyłączone.