1000 dźwięków znikąd

Warsztaty filmowo – muzyczne skierowane do uczniów początkowych klas szkoły podstawowej oraz starszych grup przedszkolnych.

Akademia Filmowa Młodego Widza

Program edukacyjny skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Zajęcia organizowane są co miesiąc. Wszystkie składają się z warsztatów filmowych oraz projekcji wybranego filmu.

Akademia Filmowa Najmłodszego Widza

Program edukacyjny skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych. Zajęcia organizowane są co miesiąc. Wszystkie składają się z warsztatów filmowych oraz projekcji wybranego filmu.

Pieski świat

Zajęcia edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych prowadzone przez instruktora i tresera psów w towarzystwie czworonożnych podopiecznych. Uczestnicy poznają zasady mądrego postępowania ze zwierzętami, dowiadują się jak pies postrzega świat, a także tajniki przygotowywania psa do pracy w filmie.

Początki Filmu. Kino jako wynalazek

Program skierowany do starszych uczniów szkoły podstawowej, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o filmie. Połączenie wykładu, ilustrowanego fragmentami filmów i zdjęć oraz warsztatów, podczas których uczestnicy realizują swój własny, krótki film.