fbpx

Zasady obowiązujące w zwiedzaniu ekspozycji w Galerii Huta Sztuki

Logotyp Galerii Huta Sztuki.

  1. Pracownik obsługujący zwiedzających będzie miał założone rękawiczki jednorazowe i przyłbicę lub maseczkę osłaniającą twarz.
  2. Zapewnione zastaną środki ochrony osobistej dla zwiedzających ( przy wejściu płyn dezynfekcyjne, rękawiczki jednorazowe)
  3. Każdy ze zwiedzających zostanie poinformowanych o kierunku i drodze zwiedzania wystawy.
  4. Po wizycie każdego zwiedzającego pracownik zdezynfekuje wszystkie elementy dotykowe tj. klamki, oparcia foteli, oparcia ławki (jeżeli było używane).
  5. Każdy ze zwiedzających powinien mieć osłonięte nos i usta.
  6. Wystawę w tym samym czasie będzie mogło zobaczyć do 7 osób jednocześnie /powierzchnia galerii to 150 m2/
  7. W widocznym miejscu zostaną umieszczone plansze informacyjne dotyczące zasad postępowania na terenie galerii
  8. Zwiedzający nie będzie mógł korzystać z szafek na ubrania., ani z toalety /jest przeznaczona tylko dla pracowników galerii.

Aktualności

Komentarze są wyłączone.