Stan realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
Edycja 2020

Nazwa projektu:  „Sprzęt komputerowy dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN”
Kwota dotacji: 20 000 zł
Status projektu: zrealizowany
Zgłoszony opis projektu:
Biblioteka Klubu Kuźnia OKN działa w otwartej formule bibliotek publicznych, jednak będąc działem Ośrodka Kultury im. Norwida jest poza systemem finansowym krakowskich bibliotek publicznych i sama zdobywa fundusze na swoją działalność. Biblioteka działa w systemie informatycznym Sowa, tak jak inne biblioteki publiczne wykorzystuje ten system do pracy katalogowej, bibliograficznej, inwentarzowej, obsługi czytelników etc. Korzystają z systemu elektronicznego Biblioteki nie tylko zarejestrowani czytelnicy, ale wszyscy użytkownicy Internetu, ponieważ mają pełny dostęp do informacji o jej działalności i zasobach. Biblioteka posiada też trzy stanowiska komputerowe dla osób korzystających ze sprzętu Biblioteki oraz trzy stanowiska dla bibliotekarzy.

Uzasadnienie dla realizacji zadania:
Istniejący w Bibliotece Klubu Kuźnia od kilkunastu lat sprzęt komputerowy do użytkowania dla czytelników i pracowników wymagał pilnej wymiany.

Opis realizacji projektu:
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida dokonał zakupu 3 komputerów stacjonarnych i 3 laptopów, zgodnie z ustaloną listą preferowanych wymagań technicznych, biorąc pod uwagę najkorzystniejsze oferty cenowe. Zagospodarowano cały budżet przeznaczony na zakup. W komputerach zainstalowano oprogramowanie, a zakupione komputery i laptopy oznakowano naklejkami zgodnymi z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.  Realizację zakończono w lutym 2021 roku.

Nazwa projektu: „Książki i audiobooki dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN”
Kwota dotacji: 12 000 zł
Status projektu: zrealizowany
Zgłoszony opis projektu:
Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida działa w  Dzielnicy Mistrzejowice od ponad 45. lat i posiada bogaty księgozbiór uzupełniany na bieżąco w kompetentny i przemyślany sposób, zapewniający Czytelnikom dostęp do najciekawszej i najaktualniejszej literatury. Oprócz książek Biblioteka posiada zbiór audiobooków, które cieszą się wśród czytelników coraz większą popularnością. Biblioteka Klubu Kuźnia OKN ma charakter publiczny i jej zbiory zawierają pozycje z literatury/literatury pięknej i wszystkich dziedzin naukowych/popularnonaukowych, dla różnych grup wiekowych. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana: posiada katalog zbiorów ogólnie dostępny online z możliwością zamówienia/rezerwacji wybranych pozycji. Więcej o Bibliotece Klubu Kuźnia na stronie www.biblioteka.kuznia.edu.pl.

Uzasadnienie dla realizacji zadania:
Ze względu na coraz bardziej ograniczone fundusze i rosnące ceny książek i audiobooków, Biblioteka stara się pozyskiwać środki finansowe, które zapewniłyby  jakość i ciągłość zbiorów Biblioteki Klubu Kuźnia OKN.

Opis realizacji projektu:
Biblioteka Klubu Kuźnia OKN realizację zadania rozplanowała na cały rok kalendarzowy, aby zapewnić Czytelnikom dostęp do bieżących nowości wydawniczych. Przed każdym zakupem książek i audiobooków tworzono listy pozycji książkowych zaplanowanych do zakupu w danym miesiącu, następnie porównywano ceny w księgarniach internetowych. Zakupy realizowano w księgarniach oferujących najkorzystniejsze oferty cenowe. W ramach projektu łącznie zakupiono 371 książek oraz 45 audiobooków. Po zakupie i zainwentaryzowaniu w księgozbiorze Biblioteki Klubu Kuźnia OKN książki i audiobooki oznakowano naklejkami zgodnymi z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. Realizację zakończono w grudniu 2021 roku.