fbpx

Stan realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Nazwa projektu: Książki i audiobooki dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN

Kwota dotacji: 14 400 zł.

Status projektu: w trakcie realizacji.

Zgłoszony opis projektu:

Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida od prawie 50 lat działa w Dzielnicy XV Miasta Krakowa – Mistrzejowicach. Posiada bogaty i zróżnicowany księgozbiór, uzupełniany w sposób przemyślany o pozycje ważne na rynkach wydawniczych, stale zapewniając Czytelnikom dostęp do najciekawszej i aktualnej literatury. Oprócz książek Biblioteka posiada także zbiór audiobooków, które cieszą się wśród Czytelników coraz większą popularnością. Biblioteka Klubu Kuźnia OKN ma charakter publiczny i jej zbiory zawierają pozycje z zakresu literatury beletrystycznej, naukowej i dziecięcej. W kwietniu 2022 r. Biblioteka zakończyła trwający od listopada 2021 r. generalny remont, dzięki któremu może zapewnić Czytelnikom wyższą jakość świadczonych usług bibliotecznych. Biblioteka jest skomputeryzowana i posiada katalog zbiorów w formie online, umożliwiający Czytelnikom zdalne dokonywanie rezerwacji i zamówień. Rosnące ceny książek wpływają na zwiększenie wydatków przeznaczanych na zakup nowości wydawniczych oraz uzupełnień w zbiorach Biblioteki.

Uzasadnienie dla realizacji zadania:

W ostatnim czasie ceny książek i audiobooków bardzo wzrosły, w związku z tym ich zakup zarówno dla indywidualnych Czytelników, jak i bibliotek stanowi coraz większy wydatek.

Opis realizacji projektu:

Biblioteka Klubu Kuźnia OKN rozplanowała realizację zadania na cały rok kalendarzowy 2023, aby zapewnić Czytelniczkom i Czytelnikom dostęp do bieżących nowości wydawniczych. Przed każdym zakupem książek czy audiobooków są tworzone listy pozycji zaplanowanych do zakupienia w danym miesiącu, a następnie są porównywane ceny w księgarniach internetowych. Zakupy są realizowane w księgarniach oferujących najkorzystniejsze oferty cenowe. Po zakupie i zainwentaryzowaniu w księgozbiorze Biblioteki Klubu Kuźnia OKN zarówno książki, jak i audiobooki są oznaczane naklejkami zgodnymi z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.

W pierwszym kwartale 2023 roku do zbiorów Biblioteki Klubu Kuźnia OKN zakupiono 104 książki i 14 audiobooków.

Stan realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
Edycja 2020

Nazwa projektu:  „Sprzęt komputerowy dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN”
Kwota dotacji: 20 000 zł
Status projektu: zrealizowany
Zgłoszony opis projektu:
Biblioteka Klubu Kuźnia OKN działa w otwartej formule bibliotek publicznych, jednak będąc działem Ośrodka Kultury im. Norwida jest poza systemem finansowym krakowskich bibliotek publicznych i sama zdobywa fundusze na swoją działalność. Biblioteka działa w systemie informatycznym Sowa, tak jak inne biblioteki publiczne wykorzystuje ten system do pracy katalogowej, bibliograficznej, inwentarzowej, obsługi czytelników etc. Korzystają z systemu elektronicznego Biblioteki nie tylko zarejestrowani czytelnicy, ale wszyscy użytkownicy Internetu, ponieważ mają pełny dostęp do informacji o jej działalności i zasobach. Biblioteka posiada też trzy stanowiska komputerowe dla osób korzystających ze sprzętu Biblioteki oraz trzy stanowiska dla bibliotekarzy.

Uzasadnienie dla realizacji zadania:
Istniejący w Bibliotece Klubu Kuźnia od kilkunastu lat sprzęt komputerowy do użytkowania dla czytelników i pracowników wymagał pilnej wymiany.

Opis realizacji projektu:
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida dokonał zakupu 3 komputerów stacjonarnych i 3 laptopów, zgodnie z ustaloną listą preferowanych wymagań technicznych, biorąc pod uwagę najkorzystniejsze oferty cenowe. Zagospodarowano cały budżet przeznaczony na zakup. W komputerach zainstalowano oprogramowanie, a zakupione komputery i laptopy oznakowano naklejkami zgodnymi z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.  Realizację zakończono w lutym 2021 roku.

Nazwa projektu: „Książki i audiobooki dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN”
Kwota dotacji: 12 000 zł
Status projektu: zrealizowany
Zgłoszony opis projektu:
Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida działa w  Dzielnicy Mistrzejowice od ponad 45. lat i posiada bogaty księgozbiór uzupełniany na bieżąco w kompetentny i przemyślany sposób, zapewniający Czytelnikom dostęp do najciekawszej i najaktualniejszej literatury. Oprócz książek Biblioteka posiada zbiór audiobooków, które cieszą się wśród czytelników coraz większą popularnością. Biblioteka Klubu Kuźnia OKN ma charakter publiczny i jej zbiory zawierają pozycje z literatury/literatury pięknej i wszystkich dziedzin naukowych/popularnonaukowych, dla różnych grup wiekowych. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana: posiada katalog zbiorów ogólnie dostępny online z możliwością zamówienia/rezerwacji wybranych pozycji. Więcej o Bibliotece Klubu Kuźnia na stronie www.biblioteka.kuznia.edu.pl.

Uzasadnienie dla realizacji zadania:
Ze względu na coraz bardziej ograniczone fundusze i rosnące ceny książek i audiobooków, Biblioteka stara się pozyskiwać środki finansowe, które zapewniłyby  jakość i ciągłość zbiorów Biblioteki Klubu Kuźnia OKN.

Opis realizacji projektu:
Biblioteka Klubu Kuźnia OKN realizację zadania rozplanowała na cały rok kalendarzowy, aby zapewnić Czytelnikom dostęp do bieżących nowości wydawniczych. Przed każdym zakupem książek i audiobooków tworzono listy pozycji książkowych zaplanowanych do zakupu w danym miesiącu, następnie porównywano ceny w księgarniach internetowych. Zakupy realizowano w księgarniach oferujących najkorzystniejsze oferty cenowe. W ramach projektu łącznie zakupiono 371 książek oraz 45 audiobooków. Po zakupie i zainwentaryzowaniu w księgozbiorze Biblioteki Klubu Kuźnia OKN książki i audiobooki oznakowano naklejkami zgodnymi z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. Realizację zakończono w grudniu 2021 roku.