Biblioteka Główna Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida powstała w 1950 r. i była pierwszą instytucją kultury na terenie Nowej Huty. Zdobyła uznanie kilku pokoleń czytelników, nie tylko Nowej Huty, ale także całego Krakowa.

Księgozbiór Biblioteki Głównej to ok. 35 tys. tomów – książki popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, książki dla dzieci, literatura piękna, bogaty zbiór książek o naszej dzielnicy, a także książki w wersji mówionej oraz prasa codzienna.