Wyjątkowe historie powszechne. Dom kultury


Dwuletni projekt wykorzystujący innowacyjne działania artystyczne o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i silnym nacechowaniu arteterapeutycznym. Jego celem jest rozbudzenie kreatywności, czynnika warunkującego rozwój społeczności lokalnych, rozwijanie zdolności artystycznych, zaktywizowanie uczestników do działań twórczych, a przede wszystkim procesowe odbudowanie publiczności po czasie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. W programie przedsięwzięcia znalazły się aktywności artystyczno-społeczne oraz interdyscyplinarne wykorzystujące terapeutyczną moc kultury i sztuki. Dzięki realizacji zadania nasz Dom Kultury znowu stanie się miejscem spotkania ludzi o różnorodnych możliwościach i potrzebach twórczych, wrażliwych na piękno, zintegrowanych wokół wspólnego doświadczenia ostatniego czasu, przestrzenią bezpieczną, pozbawioną barier w wyrażaniu własnych emocji, aktywizującą, rozbudzającą kreatywność.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Gminy Miejskiej Kraków i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

Zrealizowane wydarzenia:

Warsztaty animacji filmowej dla dzieci w wieku 7-12 lat
2, 9 lipca 2021 r., godz. 10:00-14:00 | ARTzona, os. Górali 4

Uczestnicy opracowali scenariusz, przygotowali scenografię oraz zrealizowali własne produkcje metodą poklatkową. Ich motywem przewodnim oraz inspiracją były opowieści, emocje, refleksje z ostatniego roku, czasu izolacji od „prawdziwej” szkoły, koleżanek, kolegów, nauczycieli, wolnej zabawy.
Warsztaty poprowadzili Marta i Cezary Skroccy, twórcy Teatru Chrząszcz w Trzcinie.

Warsztaty zrealizowano w ramach cyklu POTĘGA MARZEŃ dedykowanego działaniom z zakresu edukacji kulturalnej w obszarach animacji filmowej, fotografii, muzyki, teatru i filmu, o walorach arteterapeutycznych.

Rodzinne warsztaty bębniarskie
7 lipca 2021 r., godz. 17:00-20:00 | ARTzona, os. Górali 4

W programie znalazła się gra na bębnach afrykańskich djembe oraz innych tradycyjnych instrumentach perkusyjnych. Warsztaty miały formułę zabawy z rytmem i dźwiękiem. Gra na bębnach rozwija poczucie rytmu ale jest też formą arteterapii, redukującą stres, obniżającą ciśnienie, pobudzającą różne obszary mózgu, poprawiającą zdolności uczenia się i zwiększającą kreatywność.
Warsztaty poprowadził Krystian Truchalski / Ibabu.

Warsztaty zrealizowano w ramach cyklu POTĘGA MARZEŃ dedykowanego działaniom z zakresu edukacji kulturalnej w obszarach animacji filmowej, fotografii, muzyki, teatru i filmu, o walorach arteterapeutycznych.

PRZESTRZEŃ UWOLNIONA / Twórcze Podróże po Nowej Hucie „Wanda”
10 lipca 2021 r., godz. 11:00-15:00 | Kopiec Wandy (miejsce zbiórki zostanie podane przy wydarzeniu na Facebooku)

W programie znalazł się spacer śladami księżniczki Wandy połączony z piknikiem i warsztatami kreatywnymi („Lalki Motanki”). Spacer poprowadziła dr Maja Wąchała-Skindzier. Warsztaty poprowadzili Gosia Hajto i  Magdalena Kotula.

 

Projekty

Komentarze są wyłączone.