fbpx

ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Attractive


Projekt realizowany od kwietnia 2011 r. do marca 2014 r. Partnerstwo stworzone dla potrzeb jego realizacji obejmowało osiem instytucji z pięciu krajów: Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia oraz Niemcy. Partnerem wiodącym był Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pozostali partnerzy to: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida z Krakowa, Urząd Miasta Velenje, Instytut Technologiczny w Karlsruhe, Urząd Miasta Praga, Agencja Rozwoju Regionu Usti, Agencja Rozwoju Regionu Gemer, Uniwersytet w Ljubljanie.

Głównym celem projektu było zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast w krajach byłego bloku wschodniego poprzez zmniejszanie dysproporcji i poprawę jakości życia ich mieszkańców. Projekt ReNewTown dążył do zmniejszenia różnic pomiędzy obszarami, które powstały bądź intensywnie rozwijały się w latach realnego socjalizmu, a pozostałymi dzielnicami danego miasta.

W ramach projektu zostały zrealizowane cztery inwestycje w następujących miastach: Kraków (Nowa Huta), Praga, Velenje, Hnusta. Inwestycja realizowana przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida związana była z rewitalizacją budynku Sali Tańca (os. Górali 4) i obejmowała zakup oraz instalację nowoczesnego systemu multimedialnego, ruchomego systemu ekspozycyjnego oraz oświetlenia. Dzięki temu obecna przestrzeń została zaadaptowana do funkcji nowoczesnej galerii, miejsca spotkań artystów, perfomance’ów, koncertów, prezentacji multimedialnych, a także do wykorzystywania przez lokalnych przedsiębiorców w charakterze powierzchni wystawienniczej. W efekcie przedsięwzięcia powstała wielofunkcyjna nowoczesna i otwarta przestrzeń kulturalno-społeczna pn. ARTzona, dostępna dla społeczności i organizacji lokalnych oraz turystów odwiedzających Nową Hutę.

W ramach projektu ReNewTown wszyscy partnerzy, w tym Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, pracowali nad wspólną strategią rozwoju miast postsocjalistycznych. W tym celu opracowanych zostało szereg ekspertyz oraz badań, które mają istotne znaczenie w procesie rewitalizacji Nowej Huty. Projekt ReNewTown pozwolił na szeroką wymianę doświadczeń między partnerami z krajów Europy Środkowej i umożliwił stworzenie narzędzi oraz modelowych rozwiązań dla rewitalizacji miast postsocjalistycznych.

Koordynator lokalny: Małgorzata Hajto, ARTzona Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4, 31-959 Kraków, tel. +48 12 644 38 98

Projekty

Komentarze są wyłączone.