Krakowska odsłona obchodów Roku C. K. Norwida z okazji 200-lecia jego urodzin pod hasłem „Dopokąd idę!…”. Projekt popularyzuje postać i twórczość Norwida – jednego z najważniejszych autorów w literaturze polskiej. Jego dzieła stereotypowo postrzegane są jako trudne w odbiorze. Dzięki innowacyjnym i atrakcyjnym działaniom edukacyjnym odwołującym się do kultury współczesnej oraz angażującym różnorodnych odbiorców, przedsięwzięcie umożliwia nowe spojrzenie na kanon polskiej literatury, rozbudza zainteresowanie nim oraz wzmacnia tożsamość uczestników, podnosząc ich kompetencje czytelnicze. W programie przewidziano rezydencje artystyczne, przyznanie Nagrody Norwidowskiej dla twórców łączących działalność literacką z innymi dziedzinami sztuki, a także – w dniach 26-28 listopada 2021 r. – panele dyskusyjne, recytację, koncert, warsztaty kreatywnego pisania, spacer, grę terenową. Rezultaty podsumuje wydanie katalogu.

NORWID FESTIWAL 2021 / REZYDENCJE ARTYSTYCZNE w ARTzonie – KLIKNIJ TUTAJ
NORWID FESTIWAL 2021 / NAGRODA NORWIDOWSKA – KLIKNIJ TUTAJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

ProjektyProjekty

Komentarze są wyłączone.