Kultura. Przestrzenie inspiracji 2021


Projekt, którego odbiorcą są kadry kultury: edukatorzy/animatorzy kultury, menedżerzy, twórcy oraz studenci edukacji kulturalnej. Jego celem jest wdrożenie kompleksowego programu szkoleniowego, który będzie wspierał rozwój zawodowy i profesjonalizację kadr kultury, podnosił kompetencje kulturowe, zarządcze, artystyczne, estetyczne, twórcze oraz z obszaru promocji działań pracowników sektora kultury i sektorów kreatywnych. Zadanie przewiduje realizację: rezydencji animacyjnych oraz 4-dniowej konferencji, na którą złożą się: wykłady ekspertów, panele dyskusyjne oraz warsztaty. Wydarzenie podzielono na cztery bloki tematyczne: Zarządzanie, Komunikacja, Przestrzeń publiczna i Animacja kultury. W rezultacie zostanie zainicjowany długofalowy proces wzmacniania jakości i standardów działań, wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania, które pozwolą dostosować podejmowane działania do potrzeb instytucji w popandemicznej rzeczywistości w sektorze kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Miasta Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

***

REZYDENCJA ANIMACYJNA w ARTzonie / nabór w otwartym konkursie
termin nadsyłania zgłoszeń: do 28 lipca 2021 r.

W ramach Rezydencji Animacyjnej nastąpi otwarty nabór animatorek i animatorów,  artystek i artystów społecznych lub edukatorek i edukatorów zajmujących się działaniami z pola animacji i sztuki. Ich celem będzie wzmacnianie i wspieranie animatorów, działaczy poprzez zainicjowanie działań twórczych i społecznych w Nowej Hucie. Jeden pobyt rezydencyjny będzie polegał na długofalowej współpracy animatora lub artysty społecznego z animatorami z Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zadaniem Rezydenta lub Rezydentki będzie zorganizowanie interwencyjnego działania twórczego i społecznego na terenie Nowej Huty. Rezydentowi lub Rezydentce zostanie zapewnione wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz udostępnione miejsce, materiały i środki na stworzenie nowego projektu. Zostanie też stworzona przestrzeń do opracowania autorskiego projektu interwencyjnego/artystycznego/społecznego/edukacyjnego/badawczego, który organizatorzy wesprą produkcyjnie i merytorycznie w procesie jego realizacji.

Do pobrania:
– formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
– regulamin – KLIKNIJ TUTAJ

Ogłoszenie wyników nastąpi 16.08.2021 r.

Koordynatorka: Katarzyna Szczęśniak, e-mail: k.szczesniak@okn.edu.pl.

Projekty

Komentarze są wyłączone.