FOTOŚWIATY 2021 – projekt skierowany do społeczności lokalnej Nowej Huty, angażujący „zwykłych ludzi”. Jego celem jest wzmocnienie lokalnej tożsamości, wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych i twórczych oraz integracja lokalnego środowiska. W jego ramach zaplanowano cykl 6 warsztatów pn. „FOTOŚWIATY – Szkoła Dobrych Opowieści”, dotyczących roli pamięci, dziedzictwa i tożsamości w budowaniu wspólnoty, edukacyjno-animacyjne działania w terenie prowadzone przez zespół Nowohuckich Archiwistek Społecznych, a także wystawę finałową wraz z publikacją podsumowującą.

Koordynatorka: Katarzyna Szczęśniak / k.szczesniak@okn.edu.pl, 12 644 38 98.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021, Miasta Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

***

Zrealizowane wydarzenia:

FOTOŚWIATY – Szkoła Dobrych Opowieści / To Twoja historia
5, 7 lipca 2021 r., godz. 17:00-20:30 | ARTzona, os Górali 4

Zajęcia poświęcone zostały tworzeniu opowieści o przeszłości swojej rodziny, dzielnicy, regionu. Uczestnicy zapoznali się z pojęciem historii mówionej, dowiedzieli się w jaki sposób gromadzić informacje o lokalnej historii (skąd wziąć dobry temat opowieści, jak znaleźć świadka historii, przeprowadzić wywiad, skąd wziąć źródła archiwalne), a także w jaki sposób stworzyć ciekawą opowieść o przeszłości. Wspólnie zastanowili się co jest w ich przeszłości najbardziej ciekawe i jak sprawić, by inni chcieli i mogli o tym usłyszeć.
Spotkanie poprowadziła Katarzyna Kobylarczyk.

Projekty

Komentarze są wyłączone.