Otwarta Pracownia Papiernicza

logotyp z czarnym napisem Ośrodek Kultury Norwida, po prawej stronie napis Artzona

Warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczymy się różnych technik pracy z papierem. Zajęcia obejmują takie zagadnienia jak: introligatorstwo, czerpanie papieru, papieroplastyka, grafika użytkowa.

Nazwa zajęć: Otwarta Pracownia Papiernicza
Dla kogo: osoby dorosłe
Prowadzący: Agnieszka Pięta-Jadczak
Data rozpoczęcia i miejsce: 11 X 2022 r., ARTzona, os. Górali 4
Kolejne terminy/cykliczność: środy 17:00/18:00-20:00, 2 razy w miesiącu
Czas trwania zajęć: 120/180 min.
Informacje i zapisy: Agnieszka Pięta Jadczak, a.pieta-jadczak@okn.edu.pl,
12 644 38 98
Spotkanie organizacyjne: –
Cena: 50 zł / miesiąc
Honorujemy karty: KKR3+ i Karta OzN

Agnieszka Pięta-Jadczak – pomysłodawczyni i koordynatorka FESTIWALU PAPIERU oraz OTWARTEJ PRACOWNI PAPIERNICZEJ w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, absolwentka edytorstwa i komunikacji medialnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studiowała także porównawcze studia cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada dyplom ukończenia kursu kompetencji ogólnych w technice rękodzieła jakim jest papier czerpany, który uprawnia do prowadzenia własnej pracowni rękodzielniczej. Od pięciu lat prowadzi autorski projekt papierniczo-wydawniczy TakSięSkłada. Laureatka konkursu graficznego ,,Visión de Ilustración” (Meksyk). Absolwentka kursu projektowego Kopublikacja (organizatorzy: Pillcrow, Galeria Dizajn BWA Wrocław i Międzynarodowy Festiwal Opowiadania). Absolwentka licznych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu papiernictwa, introligatorstwa oraz projektowania.

ARTzona

Komentarze są wyłączone.