Odważny Festiwal Kreatywności / WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. DOM KULTURY

logotyp z czarnym napisem Ośrodek Kultury Norwida, po prawej stronie napis Artzona

11 września-11 października 2022 r. (warsztaty) | 18 października 2022 r., godz. 18:00 (wernisaż)

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

ODWAŻNY FESTIWAL KREATYWNOŚCI – dla tych, którzy wierzą, że nigdy nie jest za późno na twórcze życie.

Odważny Festiwal Kreatywności 2022 jest skierowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów, którzy chcą żyć kreatywnie i twórczo. Podczas warsztatów edukacyjno-rozwojowych, przy użyciu odpowiednich technik i narzędzi, uczestnicy i uczestniczki poznają proces pracy z sobą, własnymi blokadami oraz sposobami na rozwinięcie naturalnej ekspresji siebie.

Odwaga i kreatywność to hasła przewodnie festiwalu. Mają one rozbudzić potencjał osób uczestniczących w festiwalu, aby zdecydowanie mogli urzeczywistniać swoje marzenia, na których realizację nigdy nie jest za późno. W centrum Festiwalu stawiamy Ciebie – Artystę/Artyskę, który/która, aby tworzyć szczerze i autentycznie najpierw musi zadbać o siebie, swój dobrostan i wyzbycie się barier tkwiących zarówno w ciele jak i umyśle. 

Harmonogram:

11 września, godz. 10:00-15:00.
Proces twórczy.
Prowadzenie: Weronika Idzikowska.

Niezależnie od tego, czy uważasz siebie za twórczynię/twórcę czy nawet nie zaczęłaś/zacząłeś tak o sobie myśleć oraz jaka jest Twoja motywacja do twórczego działania i co właściwie przez to rozumiesz, wpadnij na ten warsztat i sprawdź, czy przypadkiem nie utknęłaś/eś w nawykowych sposobach działania, które Cię hamują albo tworzą hurraoptymistyczne wizje własnego miejsca w świecie.

Na warsztacie nie będzie mowy-trawy i dawania bombastycznych rad, będą natomiast ćwiczenia i dyskusje, które mogą być niezłą gimnastyką dla naszych umysłów, wywracającą schematy tył naprzód i wywołującą sporo wątpliwości oraz pytań.

W trakcie spotkania aktywnie przyjrzymy się dwóm aspektom twórczości:

– strategiom, jakie możemy podejmować, kiedy twórczo pracujemy nad wyzwaniem/problemem/kwestią;

– warunkom procesu twórczego, czyli temu, co nam sprzyja w trakcie pracy, a co stanowi bariery i wąskie gardło.

Będziemy pracować metodami inspirowanymi praktykami uważności, strategiami teorii twórczości wg Isaksena, Dorvala, Treffingera, Nęcki, Kung Fu Pandy, Małej Mi.

Zabierz ze sobą dystans do siebie i dobry humor.

Weronika Idzikowska – tutorka, trenerka twórczości, pedagożka teatru, asystentka emocjonalna. Na co dzień zajmuje się holistyczną edukacją dzieci i dorosłych, pracą z bezradnością i sprawczością tych, którzy pracują bezpośrednio z innymi ludźmi, praktyką uważności i współczucia z naciskiem na MBSR (redukcja stresu przez medytację uważności). Jest autorką podręczników z zakresu edukacji kulturowej oraz publikacji dotyczących dbania o równowagę osobistą i dojrzewania do samostanowienia, także poprzez twórczość. Współpracuje z uniwersytetami, instytucjami kultury i edukacji, organizacjami i grupami nieformalnymi oraz bezpośrednio z osobami, które potrzebują indywidualnego wsparcia. Prywatnie zafascynowana medycyną holistyczną, bada połączenia medycyny konwencjonalnej z tradycyjną.


4, 11 października, godz. 17:00-20:00.
Artysta/Artystka- projektowanie kariery.
Prowadzenie: Weronika Idzikowska
zapisy: [KLIKNIJ TUTAJ] | potwierdzenie zapisu otrzymają Państwo w wiadomości e-mail
wstęp wolny

Co się wydarzy?

Artyst(k)a w końcu zaczyna być zawodem, a nie stanem ducha. Jako zawód albo konkretne kompetencje pojawia się w różnorodnych sektorach, nie tylko ściśle związanych z działalnością artystyczną.

W trakcie cyklu dwóch spotkań przyjrzymy się, jak zaplanować swoją karierę w rozmaitych branżach tak, by nie rezygnować z autonomii i twórczego rozwoju. Zbadamy swoje twórcze DNA i określimy konkretne cele oraz indywidualne plany ich realizacji.
Warsztaty to refleksyjna i krytyczna „stopklatka” w rozwoju własnej kariery – czy to tej, która dopiero startuje, czy też tej, która już dawno jest rozpędzona, a może takiej, która potrzebuje zmienić kierunek. Bez ciumkania nad sobą samą/samym ani wpadania w samozachwyt.
W trakcie spotkań otrzymasz narzędzia i pytania do samodzielnej pracy. Oraz poznasz osoby, które w rozmaity sposób postrzegają to, kim jest artyst(k)a i w jaki sposób może realizować swoje cele.
Warsztaty oparte są o metody inspirowane procesem design thinking oraz praktykami czerpiącymi z tzw. „story doing”, czyli „robienia opowieści”.
Oczekujemy uczestnictwa w obu spotkaniach cyklu (inaczej proces treningowy nie będzie zakończony i kompletny).

Weronika Idzikowska – tutorka, trenerka twórczości, pedagożka teatru, asystentka emocjonalna. Na co dzień zajmuje się holistyczną edukacją dzieci i dorosłych, pracą z bezradnością i sprawczością tych, którzy pracują bezpośrednio z innymi ludźmi, praktyką uważności i współczucia z naciskiem na MBSR (redukcja stresu przez medytację uważności). Jest autorką podręczników z zakresu edukacji kulturowej oraz publikacji dotyczących dbania o równowagę osobistą i dojrzewania do samostanowienia, także poprzez twórczość. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS, certyfikowany kurs projektowania procesu w oparciu o metodologię design thinking w Design Thinking Institute. praktyki komunikacji bez przemocy w The New York Center for Nonviolent Communication. Współpracuje z uniwersytetami, instytucjami kultury i edukacji, organizacjami i grupami nieformalnymi oraz bezpośrednio z osobami, które potrzebują indywidualnego wsparcia.

9 października, godz. 10:00-16:00
Malarstwo intuicyjne, prowadzenie Marta Kozłowska-Derlatka, Krystian Truchalski.
Zapisy: [KLIKNIJ TUTAJ]

Zapraszamy Cię – bez względu na umiejętności – do wspólnej przygody, podczas której będziemy tworzyć, szukać naturalnego sposobu ekspresji zgodnego z rytmem serca. Może poczujesz swój własny rytm lub poczujesz go z innymi ludźmi.

Chcemy zaproponować Ci bezpieczną przestrzeń, pełną akceptacji, bez porównywania i oceniania. Przestrzeń do swobodnego bycia, w której możesz wyciszyć umysł, połączyć się z intuicją i pozwolić sobie na zabawę, tworzenie, ruch, odkrywanie, oddech…

Wspólny czas, podczas którego damy sobie trochę luzu, zrobimy miejsce na przepływ, pozwolimy się prowadzić, damy ujście emocjom, wyrazimy to, co niewypowiedziane. Użyjemy do tego farb, muzyki i bębnów.

„ZABAWA TO NAPRAWDĘ BARDZO POWAŻNA SPRAWA w niej każdy uczy się życia będąc dzieckiem”

Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały: płótna, farby, itp.

18 października, godz. 18:00
Wernisaż wystawy uczestników i uczestniczek warsztatów malarskich.

WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. DOM KULTURY

Dwuletni projekt wykorzystujący innowacyjne działania artystyczne o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i silnym nacechowaniu arteterapeutycznym. Jego celem jest rozbudzenie kreatywności, czynnika warunkującego rozwój społeczności lokalnych, rozwijanie zdolności artystycznych, zaktywizowanie uczestników do działań twórczych, a przede wszystkim procesowe odbudowanie publiczności po czasie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. W programie przedsięwzięcia znalazły się aktywności artystyczno-społeczne oraz interdyscyplinarne wykorzystujące terapeutyczną moc kultury i sztuki. Dzięki realizacji zadania nasz Dom Kultury znowu stanie się miejscem spotkania ludzi o różnorodnych możliwościach i potrzebach twórczych, wrażliwych na piękno, zintegrowanych wokół wspólnego doświadczenia ostatniego czasu, przestrzenią bezpieczną, pozbawioną barier w wyrażaniu własnych emocji, aktywizującą, rozbudzającą kreatywność.

Patroni medialni:

TVP3 Kraków, Meloradio, Dwutygodnik Kraków.pl, Głos. Tygodnik Nowohucki, Kalendarz Imprez Nowohuckich.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Miasta Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Koordynatorka: Małgorzata Hajto.

Szczegółowe informacje:
ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 4, 31-959 Kraków
tel. 12 644-38-98
www.facebook.com/ARTzonaOKN
www.artzona.okn.edu.pl 

AktualnościARTzona

Komentarze są wyłączone.