Odważny Festiwal Kreatywności / WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. DOM KULTURY

logotyp z czarnym napisem Ośrodek Kultury Norwida, po prawej stronie napis Artzona

11 września-11 października 2022 r. (warsztaty) | 18 października 2022 r., godz. 18:00 (wernisaż)

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

ODWAŻNY FESTIWAL KREATYWNOŚCI – dla tych, którzy wierzą, że nigdy nie jest za późno na twórcze życie.

Odważny Festiwal Kreatywności 2022 jest skierowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów, którzy chcą żyć kreatywnie i twórczo. Podczas warsztatów edukacyjno-rozwojowych, przy użyciu odpowiednich technik i narzędzi, uczestnicy i uczestniczki poznają proces pracy z sobą, własnymi blokadami oraz sposobami na rozwinięcie naturalnej ekspresji siebie.

Odwaga i kreatywność to hasła przewodnie festiwalu. Mają one rozbudzić potencjał osób uczestniczących w festiwalu, aby zdecydowanie mogli urzeczywistniać swoje marzenia, na których realizację nigdy nie jest za późno. W centrum Festiwalu stawiamy Ciebie – Artystę/Artyskę, który/która, aby tworzyć szczerze i autentycznie najpierw musi zadbać o siebie, swój dobrostan i wyzbycie się barier tkwiących zarówno w ciele jak i umyśle. 

Harmonogram:

11 września, godz. 10:00-15:00.
Proces twórczy.
Prowadzenie: Weronika Idzikowska.

Niezależnie od tego, czy uważasz siebie za twórczynię/twórcę czy nawet nie zaczęłaś/zacząłeś tak o sobie myśleć oraz jaka jest Twoja motywacja do twórczego działania i co właściwie przez to rozumiesz, wpadnij na ten warsztat i sprawdź, czy przypadkiem nie utknęłaś/eś w nawykowych sposobach działania, które Cię hamują albo tworzą hurraoptymistyczne wizje własnego miejsca w świecie.

Na warsztacie nie będzie mowy-trawy i dawania bombastycznych rad, będą natomiast ćwiczenia i dyskusje, które mogą być niezłą gimnastyką dla naszych umysłów, wywracającą schematy tył naprzód i wywołującą sporo wątpliwości oraz pytań.

W trakcie spotkania aktywnie przyjrzymy się dwóm aspektom twórczości:

– strategiom, jakie możemy podejmować, kiedy twórczo pracujemy nad wyzwaniem/problemem/kwestią;

– warunkom procesu twórczego, czyli temu, co nam sprzyja w trakcie pracy, a co stanowi bariery i wąskie gardło.

Będziemy pracować metodami inspirowanymi praktykami uważności, strategiami teorii twórczości wg Isaksena, Dorvala, Treffingera, Nęcki, Kung Fu Pandy, Małej Mi.

Zabierz ze sobą dystans do siebie i dobry humor.

Weronika Idzikowska – tutorka, trenerka twórczości, pedagożka teatru, asystentka emocjonalna. Na co dzień zajmuje się holistyczną edukacją dzieci i dorosłych, pracą z bezradnością i sprawczością tych, którzy pracują bezpośrednio z innymi ludźmi, praktyką uważności i współczucia z naciskiem na MBSR (redukcja stresu przez medytację uważności). Jest autorką podręczników z zakresu edukacji kulturowej oraz publikacji dotyczących dbania o równowagę osobistą i dojrzewania do samostanowienia, także poprzez twórczość. Współpracuje z uniwersytetami, instytucjami kultury i edukacji, organizacjami i grupami nieformalnymi oraz bezpośrednio z osobami, które potrzebują indywidualnego wsparcia. Prywatnie zafascynowana medycyną holistyczną, bada połączenia medycyny konwencjonalnej z tradycyjną.


4, 11 października, godz. 17:00-20:00.
Artysta/Artystka- projektowanie kariery.
Prowadzenie: Weronika Idzikowska
zapisy: [KLIKNIJ TUTAJ] | potwierdzenie zapisu otrzymają Państwo w wiadomości e-mail
wstęp wolny

Co się wydarzy?

Artyst(k)a w końcu zaczyna być zawodem, a nie stanem ducha. Jako zawód albo konkretne kompetencje pojawia się w różnorodnych sektorach, nie tylko ściśle związanych z działalnością artystyczną.

W trakcie cyklu dwóch spotkań przyjrzymy się, jak zaplanować swoją karierę w rozmaitych branżach tak, by nie rezygnować z autonomii i twórczego rozwoju. Zbadamy swoje twórcze DNA i określimy konkretne cele oraz indywidualne plany ich realizacji.
Warsztaty to refleksyjna i krytyczna „stopklatka” w rozwoju własnej kariery – czy to tej, która dopiero startuje, czy też tej, która już dawno jest rozpędzona, a może takiej, która potrzebuje zmienić kierunek. Bez ciumkania nad sobą samą/samym ani wpadania w samozachwyt.
W trakcie spotkań otrzymasz narzędzia i pytania do samodzielnej pracy. Oraz poznasz osoby, które w rozmaity sposób postrzegają to, kim jest artyst(k)a i w jaki sposób może realizować swoje cele.
Warsztaty oparte są o metody inspirowane procesem design thinking oraz praktykami czerpiącymi z tzw. „story doing”, czyli „robienia opowieści”.
Oczekujemy uczestnictwa w obu spotkaniach cyklu (inaczej proces treningowy nie będzie zakończony i kompletny).

Weronika Idzikowska – tutorka, trenerka twórczości, pedagożka teatru, asystentka emocjonalna. Na co dzień zajmuje się holistyczną edukacją dzieci i dorosłych, pracą z bezradnością i sprawczością tych, którzy pracują bezpośrednio z innymi ludźmi, praktyką uważności i współczucia z naciskiem na MBSR (redukcja stresu przez medytację uważności). Jest autorką podręczników z zakresu edukacji kulturowej oraz publikacji dotyczących dbania o równowagę osobistą i dojrzewania do samostanowienia, także poprzez twórczość. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS, certyfikowany kurs projektowania procesu w oparciu o metodologię design thinking w Design Thinking Institute. praktyki komunikacji bez przemocy w The New York Center for Nonviolent Communication. Współpracuje z uniwersytetami, instytucjami kultury i edukacji, organizacjami i grupami nieformalnymi oraz bezpośrednio z osobami, które potrzebują indywidualnego wsparcia.

9 października, godz. 10:00-16:00
Malarstwo intuicyjne, prowadzenie Marta Kozłowska-Derlatka, Krystian Truchalski.
Zapisy: [KLIKNIJ TUTAJ]

18 października, godz. 18:00
Wernisaż wystawy uczestników i uczestniczek warsztatów malarskich.
Formularz zapisów zostanie opublikowany wkrótce. 

WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. DOM KULTURY

Dwuletni projekt wykorzystujący innowacyjne działania artystyczne o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i silnym nacechowaniu arteterapeutycznym. Jego celem jest rozbudzenie kreatywności, czynnika warunkującego rozwój społeczności lokalnych, rozwijanie zdolności artystycznych, zaktywizowanie uczestników do działań twórczych, a przede wszystkim procesowe odbudowanie publiczności po czasie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. W programie przedsięwzięcia znalazły się aktywności artystyczno-społeczne oraz interdyscyplinarne wykorzystujące terapeutyczną moc kultury i sztuki. Dzięki realizacji zadania nasz Dom Kultury znowu stanie się miejscem spotkania ludzi o różnorodnych możliwościach i potrzebach twórczych, wrażliwych na piękno, zintegrowanych wokół wspólnego doświadczenia ostatniego czasu, przestrzenią bezpieczną, pozbawioną barier w wyrażaniu własnych emocji, aktywizującą, rozbudzającą kreatywność.

Patroni medialni:

TVP3 Kraków, Meloradio, Dwutygodnik Kraków.pl, Głos. Tygodnik Nowohucki, Kalendarz Imprez Nowohuckich.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Miasta Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Koordynatorka: Małgorzata Hajto.

Szczegółowe informacje:
ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 4, 31-959 Kraków
tel. 12 644-38-98
www.facebook.com/ARTzonaOKN
www.artzona.okn.edu.pl 

AktualnościARTzona

Komentarze są wyłączone.