fbpx

KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021 – podsumowanie działania

Abstrakcyjna grafika z różnymi kształtami w kolorach różowym, żółtym, czarnym, fioletowym i białym. Kultura. Przestrzenie inspiracji 2021.

KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021 to projekt, którego odbiorcami i odbiorczyniami są osoby związane z sektorem kultury: edukatorzy_ki, animatorzy_ki kultury, menedżerowie_ki, twórcy_czynie oraz studenci_tki edukacji kulturalnej. Pomysł był prosty. Wszyscy w kulturze potrzebujemy programu szkoleniowego, który wspiera rozwój zawodowy i profesjonalizację kadr kultury, podnosi kompetencje kulturowe, zarządcze, artystyczne, estetyczne, twórcze oraz z obszaru promocji działań pracownic_ków sektora kultury i sektorów kreatywnych.

Projekt „Kultura. Przestrzenie Inspiracji” składał się z dwóch działań: rezydencji animacyjnej oraz czterodniowego wydarzenia wypełnionego wykładami ekspertek_ów, panelami dyskusyjnymi oraz warsztatami.

W grudniu 2021 ukazał się katalog podsumowujący projekt. Treści w katalogu stanowią zestawienie wątków istotnych w kontekście edukacji i animacji kultury poruszanych w ramach projektu. Żywimy głęboką nadzieję, że będą stanowić użyteczne narzędzie w edukacji kulturalnej, a także, że odpowiadają na bieżące problemy kadr kultury.

Abstrakcyjna grafika z różnymi kształtami w kolorach różowym, żółtym, czarnym, fioletowym i białym. Kultura. Przestrzenie inspiracji 2021.

Kultura. Przestrzenie Inspiracji (30.09.2021–3.10.2021) Konferencja Kadr Kultury.

To były cztery dni wykładów i zajęć, paneli dyskusyjnych i warsztatów dla animatorów_ek, menadżerów_ek, instruktorów_ek, twórców_czyń oraz studentów_ek kształcących się w obszarze animacji i edukacji kulturalnej z regionu Małopolski. To spotkania ze specjalistami_kami w zakresie zarządzania w kulturze, ekspertami_kami marketingu, praktykami_czkami w obszarze animacji kultury, a także znawcami_czyniami przestrzeni publicznej.
Wydarzenie „Kultura. Przestrzenie Inspiracji” podzieliliśmy na cztery bloki tematyczne: Zarządzanie, Komunikacja, Przestrzeń Publiczna, Animacja Kultury. Każdy blok rozpoczynał się wykładem wprowadzającym. Wykłady zostały zarejestrowane – można je obejrzeć dołączając do grupy FB – Kreacje. W Sieci Kultury [KLIKNIJ TUTAJ].

Blok „Zarządzanie” – dzień poświęcony wzmocnieniu i poszerzeniu kompetencji kadr kultury z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Wykłady eksperckie, dyskusje oraz warsztaty miały charakter teoretyczny, metodologiczny i praktyczny, koncentrowały się wokół współczesnych problemów zarządzania w sektorze kultury, w tym tak istotnych zagadnień jak zarządzanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie różnorodnością, etyka zarządzania, zarządzanie procesami – planowanie i wykorzystanie czasu pracy. Na podstawie konkretnych przykładów przedsięwzięć sektora kreatywnego zastanawialiśmy się nad najefektywniejszymi ścieżkami, którymi podążać powinni współcześni menedżerowie_ki i animatorzy_ki kultury.

W cetrum kobieta przemawiająca do uczestników. Wokół niej zgromadzeni ludzie w półkolu. Za prowadzącą plansza informacyjna o spotkaniu.
Różnokolorowe zdjęcia rozłożone na szarej podłodze.
Siedzący uczestnicy panelu dyskusyjnego. Przed nimi żółte stoliki. W tle lustra oraz duża szara kotara.
Kobieta przemawiająca do siedzącego tłumu.
Kobieta omawiająca rzeczy znajdujące się na klibordzie. Dookoła zgromadzeni uczestnicy siedzący na podłodze.

Blok „Komunikacja” – dzień poświęcony zagadnieniom z obszaru marketingu, promocji instytucji i organizacji kultury oraz budowania precyzyjnych komunikatów. W tym bloku ekspertki_ci odpowiadali na pytania, jak dostosować komunikację zewnętrzną instytucji, jak świadomie, strategicznie i budować relacje między instytucją kultury a społecznością domu kultury. W tej części rozmawialiśmy również o tym, jak właściwie komunikować dostępność oraz ofertę kulturalną w sposób prawdziwie włączający.

Uczestnicy spotkania siedzący w półkole na krzesłach.
Mężczyzna stojący przy lustrach patrzący w stronę uczestników spotkania.
Uczestnicy spotkania. Na pierwszym planie zamyślona kobieta w maseczce.
Uczestnicy spotkania siedzący na krzesłach, słuchający prelekcji.
Mężczyzna tłumaczący coś uczestnikom w oddali. Wokół niego zgromadzeni słuchacze.
Uczestnicy słuchający i notujący treść prelekcji.

Blok „Przestrzeń publiczna” – dzień poświęcony działaniu w sposób dostępny, włączający, empatyczny, uważny i przyjazny odbiorcom_czyniom, ale też działaniom wykraczającym poza ramy budynku/obiektu, w którym zlokalizowana jest instytucja kultury. W tym bloku zrealizowane zostały eksperckie wykłady i warsztaty, dzięki którym uczestnicy_czki mogli poznać podstawowe zasady dostępności. Rozmawialiśmy o problematyce uniwersalnego projektowania i dostępności przestrzeni kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także nad kwestią wprowadzania zmian w przestrzeni publicznej.

Uczestnicy konferencji słuchający wykładu.
Uśmiechnięta kobieta prowadząca spotkanie. W tle tablica z zapisanymi ręcznie informacjami.
Uczestnicy warsztatów stoją twarzami do siebie w półkolu.
Uczestniczki warsztatów tworzące treści na dużych brystolach papieru, siedzące na podłodze.
Kobieta prowadząca spotkanie przy użyciu ekranu z prezentacją. Dookoła zgromadzeni uczestnicy siedzący w półkolu.
Kobieta o jasnych włosach trzymająca tyczkę. Białe tło.
Dwie kobiety prowadzące warsztaty. Jedna ubrana w dżinsową sukienkę druga na biało-czarno.
Kobieta tworząca małą rzeźbę, ubrana w koszulę w kwiaty i dżinsy.
Dłonie dwojga ludzi pokazujące sobie gesty.

Blok „Animacja Kultury” – dzień poświęcony podniesieniu kompetencji kulturowych i twórczych uczestniczek_ków konferencji, w którym podjęto próbę dyskusji nad tematem uważności, troski i empatii w relacjach z publicznością oraz działań refleksyjnych w kulturze, działania z odpowiedzialnością za siebie i za innych, budowania trwałych relacji i zaufania między instytucją kultury a społecznością.

Notatki na kolanach uczestnika ubranego w białą koszulkę i dżinsy.
Różowe i żółte kartki samoprzylepne na podłodze. Dookoła widoczne nogi uczestników.
Prelegenci siedzący i rozmawiający ze sobą. Przed nimi żółte stoliki. W tle przestrzeń budynku: szara kotara i białe ściany z lustrami.
Uczestnicy spotkania siedzący w półkolu - część na krzesłach i sofie, część na podłodze.
Dwie kobiety siedzące na podłodze. W tle lustra oraz samoprzylepne karteczki na podłodze.
Uczestnicy warsztatów notujący ich treść.

Logotyp Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Biały orzeł po lewej stronie, a po prawej nazwa instytucji napisana szarą oraz czerwoną czcionką.
* Projekt KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021 dofinansowano z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – program Edukacja Kulturalna 2021 oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Organizator: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków.

Patroni: Kraków.pl, TVP 3 Kraków, „Kalendarz Imprez Nowohuckich”, Kulturatka.pl, „Głos Tygodnik Nowohucki”.

AktualnościARTzona

Komentarze są wyłączone.