FOTOŚWIATY 2021

Fotoświaty.

Katalog podsumowujący projekt FOTOŚWIATY 2021, skierowany do społeczności lokalnej Nowej Huty. Celem projektu było wzmocnienie lokalnej tożsamości, wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych i twórczych oraz integracja lokalnego środowiska. Zrealizowano cykl 6 warsztatów pn. „FOTOŚWIATY – Szkoła Dobrych Opowieści”, dotyczących roli pamięci, dziedzictwa i tożsamości w budowaniu wspólnoty, edukacyjno-animacyjne działania w terenie prowadzone przez zespół Nowohuckich Archiwistek Społecznych, a także wystawę finałowa, podczas której promowano publikacją podsumowującą.

Koordynatorka: Katarzyna Szczęśniak.

LINK DO POBRANIA KATALOGU [PDF, 3 MB]

Partnerzy:
Muzeum Krakowa – Oddział Muzeum Nowej Huty, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydział Sztuki UP.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021, Miasta Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Logotyp MKDNiS.

ARTzona

Komentarze są wyłączone.