Ekipa Dobra – Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w ARTzonie


dwa piątki w miesiącu
ARTzona, os. Górali 4

Projekt wzmacniający potencjał społeczny młodzieży w wieku 11-14 lat z terenu pięciu dzielnic nowohuckich. W programie warsztaty, spotkania, wykłady przygotowujące młodych ludzi do pełnienia roli wolontariusza w instytucji kultury i aktywizujące do pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Koordynatorka: Paulina Maciaszek

Szczegółowe informacje:
ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 4, 31-959 Kraków
tel. 12 644 38 98, artzona@okn.edu.pl
www.artzona.okn.edu.pl
www.facebook.com/ARTzonaOKN

ARTzona

Komentarze są wyłączone.