Wyjątkowe historie powszechne. Dom kultury


Dwuletni projekt wykorzystujący innowacyjne działania artystyczne o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i silnym nacechowaniu arteterapeutycznym. Jego celem jest rozbudzenie kreatywności, czynnika warunkującego rozwój społeczności lokalnych, rozwijanie zdolności artystycznych, zaktywizowanie uczestników do działań twórczych, a przede wszystkim procesowe odbudowanie publiczności po czasie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. W programie przedsięwzięcia znalazły się aktywności artystyczno-społeczne oraz interdyscyplinarne wykorzystujące terapeutyczną moc kultury i sztuki. Dzięki realizacji zadania nasz Dom Kultury znowu stanie się miejscem spotkania ludzi o różnorodnych możliwościach i potrzebach twórczych, wrażliwych na piękno, zintegrowanych wokół wspólnego doświadczenia ostatniego czasu, przestrzenią bezpieczną, pozbawioną barier w wyrażaniu własnych emocji, aktywizującą, rozbudzającą kreatywność.

Koordynatorka projektu: Małgorzata Hajto / m.hajto@okn.edu.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Gminy Miejskiej Kraków i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

RODZINNE REZYDENCJE ARTYSTYCZNE w ARTzonie / nabór w otwartym konkursie
termin przyjmowania zgłoszeń: do 10 sierpnia 2021 r. | Online: Facebook

Zapraszamy krakowskie rodziny do udziału w otwartym konkursie na Rodzinne Rezydencje Artystyczne w ARTzonie. Wspólnie stworzymy dwa weekendowe wydarzenia, podczas których wybrane w ramach konkursu rodziny staną się gospodarzami DOMU KULTURY, przygotowując przy wsparciu finansowym i merytorycznym zespołu instytucji specjalny dwudniowy program wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta. Rodziny-Rezydenci w swoich działaniach w przestrzeni ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida staną się animatorami życia kulturalnego, prawdziwymi Domownikami, moderatorami i odkrywcami potencjału kreatywnego tkwiącego w społeczności miasta. Wybór Rodzin /Rezydentów zostanie przeprowadzony na zasadzie otwartego konkursu. Wyboru Rezydentów dokona trzyosobowe jury złożone z członków zespołu Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Koordynatorka: Małgorzata Hajto, m.hajto@okn.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ
Regulamin konkursu: KLIKNIJ TUTAJ

Do konkursu mogą zgłaszać się także zespoły rodzinne (złożone z dwóch lub trzech zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin).

***

MYŚLI NA DOBRY CZAS. Kreatywne Śniadanie w Ogrodzie / ARTzonie. Gość specjalny: Magdalena Petryna / Wilczy Las
14 sierpnia 2021 r., godz. 10:00-14:00 // ARTzona, os. Górali 4

ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida zaprasza na pierwsze spotkanie z serii Myśli na dobry czas – Kreatywne Śniadanie w Ogrodzie. Będą to rodzinne spotkania uwalniające dobre emocje, remedium na deficyt bliskości, dobrych wrażeń i kreatywnych przeżyć. Spotkanie połączone będzie z warsztatami twórczymi, przybliżającymi uczestnikom różne dziedziny sztuki pięknej i użytkowej. Kreatywne Śniadanie w Ogrodzie to okazja do celebracji rodzinnego czasu. Podczas pierwszego spotkania uczestnikom towarzyszyć będzie Magdalena Petryna, twórczyni przewodnika turystycznego „Wilczy Las”. Opowie ona o kojącej sile przyrody oraz ziołach, z których przygotowuje się tradycyjne bukiety na Święto Matki Boskiej Zielnej. W części praktycznej wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą z Pracowni Edukacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida uczestnicy wykonają własne bukiety z ziół, kwiatów i innych roślin. W przypadku niekorzystnej aury spotkanie odbędzie się w przestrzenie ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Obowiązują zapisy mailowe: m.hajto@okn.edu.pl.
Wstęp wolny.

Wydarzenie odbędzie się w rygorze sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MKDNiS oraz wewnętrznymi regulacjami Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Regulaminy wraz z procedurami bezpieczeństwa na czas epidemii COVID-19 znajdują się na stronie http://okn.edu.pl/strona-glowna/regulaminy/. Udział w wydarzeniu oznacza ich akceptację.

 

Aktualności

Komentarze są wyłączone.