fbpx

KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI / Konferencja Kadr Kultury

30 września – 3 października 2021 r.
ARTzona, os. Górali 4

KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI to gigantyczna dawka wiedzy dla animatorów, menadżerów, instruktorów, twórców oraz studentów kształcących się w obszarze animacji i edukacji kulturalnej z regionu Małopolski. To spotkania z autorytetami w zakresie zarządzania w kulturze, ekspertami marketingu, praktykami w obszarze animacji kultury, a także znawcami przestrzeni publicznej. To cztery dni wykładów i zajęć, paneli dyskusyjnych i warsztatów.

Głównym celem wydarzenia KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI jest podnoszenie kompetencji kulturowych, artystycznych, estetycznych i twórczych, a także kompetencji z zakresu zarządzania i promocji wśród pracowników sektora kultury i sektorów kreatywnych, pracowników instytucji kultury, organizacji i inicjatyw społecznych, animatorów działających w przestrzeni kultury.

Podczas konferencji KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI usłyszycie o innowacyjnych rozwiązaniach, które pozwolą dostosować podejmowane działania do aktualnych potrzeb i okoliczności instytucji, organizacji, grupy twórczej funkcjonującej na konkretnym terenie i w społeczności. Wydarzenie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne (czas trwania 4 dni, termin 30.09.2021-3.10.2021).

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ
Wstęp bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona (o przyjęciu poinformujemy mailowo).
Zapisy potrwają do 29.09.2021 r.

30.09.2021

Blok „Zarządzanie” – część poświęcona wzmocnieniu i poszerzeniu kompetencji kadr kultury z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Wykłady eksperckie, dyskusje oraz warsztaty będą miały charakter teoretyczny, metodologiczny i praktyczny. Skoncentrujemy się wokół współczesnych problemów zarządzania w sektorze kultury, w tym tak istotnych zagadnień jak zarządzanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie różnorodnością, etyka zarządzania, zarządzanie procesami – planowanie i wykorzystanie czasu pracy. Na podstawie konkretnych przykładów podmiotów kultury oraz przedsięwzięć sektora kreatywnego będziemy wspólnie zastanawiać się nad najefektywniejszymi ścieżkami, którymi podążać powinni współcześni menedżerowie i animatorzy kultury. Jednym z kluczowych tematów stanie się właśnie zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, tj. opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, przygotowanie się na ewentualność jej zaistnienia, rozpoznanie jej zaistnienia w instytucjach kultury. Ta część będzie odnosiła się również do poszukiwania ścieżek wsparcia dla animatorów/menedżerów/edukatorów w świadomym rozwoju swojej kariery, szukaniu możliwości rozwoju kompetencji, możliwości profesjonalizacji i wykorzystywania narzędzi pracy dla podmiotów kultury, ale też zarządzania swoimi kompetencjami, swoim czasem z pozycji pracownika instytucji, definiowanie zakresu uprawnień i odpowiedzialności oraz obszarów współpracy.

PROGRAM:

g. 8:00-9:15 | Rejestracja uczestników.

g. 9:30-11:00
Wykład | Zarządzanie różnorodnością w ramach zarządzania zespołem w instytucjach kultury. Prowadzenie: Aleksandra Biernacka, Kinga Białek.

g. 11:00-11:15 | Przerwa kawowa.

g. 11:15-12:30
Panel dyskusyjny | Kryzys pełen wartości? Prowadzenie: Małgorzata Hajto. Uczestnicy/czki: Karolina Pluta, Katarzyna Zwolak, Jarosław Klaś.

g. 12:30-13:15 | Przerwa obiadowa.

WARSZTATY | w trakcie trwania warsztatów przewidziano przerwy.

g. 13:30-17:30 | Grupa 1
Rozwój zawodowy [w] [po] pandemii/kryzysie — sesja facylitowana. Prowadzenie: Żaneta Lipiec-Goj.

g. 13:30-17:30 | Grupa 2
Równowaga w działaniu – jak zadbać o siebie, pracując z ludźmi. Prowadzenie: Karolina Pluta.

g. 13:15-17:45 | Grupa 3
Trudne sytuacje i konflikty. Prowadzenie: Katarzyna Zwolak.

***

01.10.2021

Blok „Komunikacja” – część poświęcona będzie zagadnieniom z obszaru marketingu, promocji instytucji i organizacji kultury oraz budowania precyzyjnych komunikatów. W tym bloku nasi eksperci odpowiedzą na pytania „po co strategie komunikacyjne w instytucjach kultury”, jak zaprojektować w czasach chaosu celowe działania promocyjne w instytucji kultury, jak dostosować komunikację zewnętrzną instytucji, jak świadomie, strategicznie i holistycznie budować relacje między instytucją kultury a społecznością. W tej części porozmawiamy o tym jak właściwie komunikować dostępność oraz ofertę kulturalną w sposób dostępny i włączający. Przypatrzymy się konkretnym działaniom kreacyjnym instytucji i ich marek (festiwali, wydarzeń, warsztatów itp.). Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: design thinking w projektowaniu komunikacji marketingowej instytucji, budowanie treści komunikatu w sposób niewykluczający.

PROGRAM:

g. 8:00-8:50 | Rejestracja uczestników.

g. 9:00-10:30
Wykład | Autentyczna rozmowa! Jak komunikować zgodnie z wartościami, budować relacje z odbiorcami i tworzyć spójną markę. Prowadzenie: Piotr Bucki.

g. 10:30-10:45 | Przerwa kawowa.

g. 10:45-12:45
Wykład | Design thinking w kulturze. Prowadzenie: Iwo Zmyślony.

g. 12:45-13:30 | Przerwa obiadowa.

WARSZTATY | W trakcie trwania warsztatów przewidziano przerwy.

13:30-15:30 | Grupa 1
Warsztat Design Thinking. Prowadzenie: Iwo Zmyślony.

13:30-19:30 | Grupa 2
Jak zarządzać sobą w czasie ? Prowadzenie: Magdalena Chołyst.

13:30-16:30 | Grupa 3
Wydarzenia kulturalne dostępne dla wszystkich. Prowadzenie: Agata Etmanowicz.

***

02.10.2021

Blok „Przestrzeń publiczna” – część poświęcona działaniom w sposób dostępny, włączający, empatyczny, uważny i przyjazny odbiorcom, ale też działań wykraczających poza ramy budynku/obiektu, w którym zlokalizowany jest instytucja kultury. W tym bloku zrealizowane zostaną eksperckie wykłady i warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać podstawowe zasady dostępności oraz projektowania uniwersalnego — w odniesieniu do produktów, usług i obiektów, nie tylko w odniesieniu do tworzenia oferty kulturalnej, planowania i produkcji wydarzeń, także w odniesieniu do infrastruktury kultury — obiektów i ich wyposażenia. Porozmawiamy o problematyce uniwersalnego projektowania i dostępności przestrzeni kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pochylimy się także nad kwestią wprowadzania zmian w przestrzeni publicznej.

PROGRAM:

g. 8:00-8:50 | Rejestracja uczestników.

g. 9:00-10:30
Wykład | Nie wiesz, jak to zrobić? Zapytaj. Od partycypacji do dostępności. Prowadzenie: Ańa Komorowska.

g. 10:30-10:45 | Przerwa kawowa.

g. 10:45-12:15
Prezentacja + sesja QA | Dostępna instytucja kultury w praktyce — metoda małych kroków. Prowadzenie: Sylwia Bruna i Dorota Brzezińska.

g. 12:30-13:15 | Przerwa obiadowa.

WARSZTATY | W trakcie trwania warsztatów przewidziano przerwy.

g. 13:30-16:30 | Grupa 1
Dostępność i projektowanie uniwersalne w architekturze. Prowadzenie: Paulina Tota-Stawarczyk.

g. 13:30-17:00 | Grupa 2
Edukacja wizualna w treningu umiejętności społecznych. Prowadzenie: Edyta Ołdak.

g. 13:30-16:00 | Grupa 3
Instytucja Kultury bez barier. Prowadzenie: Sylwia Bruna i Dorota Brzezińska.

g. 18:00
WERNISAŻ PROJEKTU REZYDENCYJNEGO „Sąsiedzi”. Opowieść o projekcie. Autor: Paweł Ogrodzki.

***

3.10.2021

Blok „Animacja Kultury” – blok poświęcony podniesieniu kompetencji kulturowych i twórczych uczestników konferencji. Ważnym zagadnieniem będzie tutaj próba dyskusji nad tematem „uważności”, troski i empatii w relacjach z publicznością oraz działań refleksyjnych w kulturze, działań z odpowiedzialnością za siebie i za innych, budowania trwałych relacji i zaufania między instytucją kultury a publicznością. Spróbujemy „odczarować” myślenie o działaniach z zakresu edukacji kulturalnej wyłącznie w kategoriach projektowych uzależnionych od doraźnych dofinansowań dla okolicznościowych inicjatyw oraz przedsięwzięć, dokonać zmiany myślenia przez wyposażenie uczestników w kompetencje, dzięki którym będą mogli projektować angażujące sytuacje, inspirować, włączać i zachęcać do udziału w kulturze, budowania przestrzeni dobrych relacji.

PROGRAM:

g. 8:00-8:50 | Rejestracja uczestników.

g. 9:00-10:30
Wykład | Relacyjne uczestnictwo w kulturze. Prowadzenie: Joanna Kubicka.

g. 10:30-10:45 | Przerwa kawowa.

g. 10:45-11:15
Prezentacja projektu rezydencyjnego „SĄSIEDZI”. Autor: Paweł Ogrodzki.

g. 11:15-12:30
Panel dyskusyjny | Animator w strategii szybkiego reagowania. Prowadzenie: Małgorzata Hajto i Jarosław Klaś.
Uczestnicy/czki: Joanna Kubicka, Paweł Ogrodzki, Weronika Idzikowska.

g. 12:30-13:15 | Przerwa obiadowa.

WARSZTATY | W trakcie trwania warsztatów przewidziano przerwy.

g. 13:15-16:30 | Grupa 1
Budowanie długofalowych relacji instytucji/organizacji z uczestnikami. Prowadzenie: Joanna Kubicka.

g. 13:15-16:30 | Grupa 2
Poruszanie się we mgle. O bezradności i kruchości liderki/lidera, inspiracje tradycjami non-violence, podejściem Possibility Management i praktyką uważności. Prowadzenie: Weronika Idzikowska.

g. 16:30 | Zakończenie konferencji „Kultura. Przestrzenie Inspiracji”.

***

WAŻNE:
1) Wydarzenie odbywa się w rygorze sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MKDNiS oraz wewnętrznymi regulacjami Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Regulaminy wraz z procedurami bezpieczeństwa na czas epidemii COVID-19 znajdują się TUTAJ.
2) Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5, 31 – 959 Kraków. Adres email: sekretariat@okn.edu.pl, telefon: + 48 12 644 27 65. Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z dostępną TUTAJ klauzulą informacyjną na temat przetwarzania przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida danych osobowych.
3) Uczestnicy wydarzenia otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w wydarzeniu w przypadku wzięcia udziału w przynajmniej 70% spotkań.
4) Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych pierwszeństwo w udziale w wydarzeniu mają osoby z instytucji, organizacji, grup nieformalnych działających na terenie województwa małopolskiego oraz studenci małopolskich uczelni – kierunków zarządzanie kulturą, animacja i edukacja kultury i pokrewnych.
5) Formularz rekrutacyjny dostępny będzie do 29 września 2021 roku.

***

Organizator: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków.

Partnerzy: Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydział Sztuki Uniwersytetu , Stowarzyszenie Centrum B7.

Patroni: Kraków.pl, TVP 3 Kraków, Kalendarz Imprez Nowohuckich, Kulturatka, Głos Tygodnik Nowohucki.

Projekt KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021, dofinansowano z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – program Edukacja Kulturalna 2021 oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Logotyp Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Biały orzeł po lewej stronie, a po prawej nazwa instytucji, napisana szarą i czerwoną czcionką.

AktualnościAktualności

Komentarze są wyłączone.