fbpx

Festiwal Zmysły Niedocenione


To innowacyjny zbiór warsztatów i spotkań dla animatorów kultury, pedagogów, instruktorów pracujących z dziećmi w obszarze kultury oraz rodziców małych dzieci. Program ma na celu wzmocnienie kompetencji uczestników i uczestniczek związanych z planowaniem, tworzeniem i odbiorem oferty kulturalnej przyjaznej sensorycznie. Spotkania będą przepełnione wiedzą i z pewnością dostarczą odpowiedzi na pytania: jak rozpoznać i reagować na symptomy nadwrażliwości i zaburzeń integracji sensorycznej, jak pracować z dzieckiem nad jego rozwojem sensorycznym i sensomotorycznym, jak wybierać i korzystać z oferty kulturalnej dedykowanej dzieciom, jak wspierać dziecko wrażliwe wykorzystując sztukę. W programie Festiwalu znalazły się warsztaty i szkolenia certyfikowane oraz umożliwiające zdobycie nowych i ważnych kwalifikacji. Do współtworzenia wydarzenia zaproszono wybitnych specjalistów, terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, animatorów, którzy od lat wspierają dzieci podreaktywne, nadreaktywne, wysoko wrażliwe.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt realizowany w ramach programu Kultura Dostępna.

 

PROGRAM:

SMYKO MULTUSENSORYKA ®
23-25 października 2020 r.
Prowadzenie: Aleksandra Charęzińska

Autorski program zajęć sensorycznych, który został stworzony w oparciu o  założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej. Warsztaty umożliwiają zdobycie wiedzy i praktyki na temat stymulowania zmysłów dziecka, profilu sensorycznego oraz sposobów wspierania rozwoju dziecka w sposób całościowy. Kompetencje uzyskane podczas szkolenia pomogą w tworzeniu oferty kulturalnej dostępnej i przyjaznej sensorycznie zwłaszcza dla dzieci o wysokich potrzebach, nadwrażliwych na bodźce.

UWAŻNOŚĆ NA SZTUKĘ (warsztat dla rodziców)
29 października 2020 / 11:00-13:00
Prowadzenie: Ilona Dąbrowa

Uważność pomaga nam rozwijać zdolność do szybszej regeneracji, lepszą regulację emocji, umiejętność skuteczniejszego skoncentrowania uwagi i efektywnej pracy, zwiększoną wrażliwość wobec innych oraz umiejętność współczucia i samo współczucia. Ciekawym rozwiązaniem jest nauka uważności poprzez obserwację dzieł sztuki. Warsztat będzie propozycją do ćwiczenia uważności z dziećmi wykorzystując przy tym sztukę, jej elementy oraz techniki.

ODKRYWANIE POTENCJAŁU DZIECKA I JEGO ZMYSŁÓW
30 października 2020 / 14:00-20:00
Prowadzenie: Joanna Krysiak

Zaburzenia Integracji Sensorycznej mają duży wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka oraz na jego emocje. Warsztat będzie okazją do głębszego poznania zagadnień związanych z rozwojem zmysłów i aktualnych problemów wielu współczesnych dzieci, które mogą przejawiać zaburzenia w odbieraniu, przetwarzaniu oraz reagowaniu na bodźce. Wiedza pomoże animatorom kultury i pedagogom w lepszym rozumieniu potrzeb dzieci jako odbiorców działań edukacyjnych i kulturalnych.

PLASTYKA SENSORYCZNA
31 października 2020 / 10:00-16:00
Prowadzenie: Katarzyna Piekarczyk

Warsztat pełen inspiracji i praktycznego przygotowania uczestników i uczestniczek do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych. Spotkanie dostarczy wiedzy o organizacji twórczej przestrzeni, naturalnej ekspresji, rozwoju zmysłów poprzez plastykę. Praktyczna zabawa masami sensoplastycznymi pomoże lepiej zrozumieć zasoby i ograniczenia dziecka i stanie się ważnym elementem w budowaniu wspólnego pola uwagi i współdziałania z grupą.

WYSOKA WRAŻLIWOŚĆ A SZTUKA (warsztat dla rodziców)
5 listopada 2020 / 11:00-13:00
Prowadzenie: Ilona Dąbrowa

Są takie dzieci, które wydają się bardziej wrażliwe niż inne, częściej przestymulowane, łatwiej wpadające w zachwyt. Dzieci, a potem dorośli, którzy z nich wyrastają, charakteryzują się większą spostrzegawczością, empatią i skłonnością do refleksji. Wsparciem w codziennym działaniu mogą stać się elementy sztuki, techniki artystyczne, codzienne tworzenie i kreatywne aktywności. Jak dobrać aktywności do dziecka, jak wybierać ofertę kulturalną, jak korzystać z dzieckiem z miejsc pełnych kultury i sztuki – to najważniejsze zagadnienie jakie poruszymy.

MAŁY TWÓRCA – WOLNE MALOWANIE DLA DZIECI
7 listopada 2020 / 10:00-11:00
Prowadzenie: Paulina Maciaszek i Marta Kozłowska

Zapraszamy do wspólnej zabawy, podczas której każdy mały uczestnik przeżyje sensoryczną przygodę pełną kolorów. Zaproponowana forma pozwoli dzieciom na wyrażanie emocji, eksperymentowanie, doświadczanie, samodzielność w tworzeniu. Do waszej dyspozycji oddajemy pędzle, wałki, kartki, podobrazia i zachęcamy do malowania palcami czy stopami. Dzieci w zależności od wieku będą malować na podłodze, sztalugach, ścianach. Nasza propozycja pozwoli na uwolnienie od zahamowań zapewniając swobodę i wolność w tworzeniu.

Warsztaty są prowadzone w dwóch grupach wiekowych:
– 0-3 lat – prowadzenie: Paulina Maciaszek (zabawa przy użyciu bezpiecznych farb jadalnych)
– 4-6 lat – prowadzenie: Marta Kozłowska

Prosimy o zabranie ze sobą mokrych chusteczek, ręczników papierowych oraz ubrań na zmianę.

WAŻNE: Na wydarzenie obowiązują zapisy: p.maciaszek@okn.edu.pl

Warsztaty są prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego.
Ilość miejsc ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
O przyjęciu na warsztaty poinformujemy mailowo.

***

ŚLAD SENSORYCZNY – dotknij tej sztuki

Sensoryczna wystawa sztuki dla dzieci

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych widzów, którzy najpełniej poznają świat poprzez zmysły zmieniliśmy przestrzeń ARTzony i stworzyliśmy wystawę łączącą działanie, doświadczanie, kreację i obserwację. Tematem przewodnim są ślady dziecka, które pojawiają się na różnych etapach rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego. Zanurzymy się w znaki i symbole dzieciństwa. Od kresek, kropek, ruchów kolistych będących swobodną zabawą pierwszych lat życia, aż po ślady pozostawiane przez dzieci w zabawie jak strzałki, liczby, konkretne rysunki.

Ta sensoryczna wystawa to okazja do rodzinnego odkrywania sztuki i przywoływania dziecięcych wspomnień. Jej przestrzeń wypełniają kolory, symbole, faktury, aktywności. Wystawa pokazuje, że dzieciństwo wypełnione sztuką to inspirujący świat doznań i doświadczeń potrzebnych każdemu z nas. Obcowanie ze sztuką stwarza okazję do tworzenia, zabawy, realizacji własnych pomysłów, twórczego działania, wyrażania własnych emocji i potrzeb.

Podczas wystawy będzie można schować się w bazie, położyć się na rybich łuskach, malować po ścianach, układać magnetyczne historie, dotykać robali, chodzić po ruchomych strzałkach. Zmysłowa pełna szacunku do wrażliwości, przestrzeń będzie otaczać odbiorców niezależnie od umiejętności, wiedzy czy sposobu postrzegania świata. A mapa wsparcia i tablice obrazkowe dla zwiedzających umożliwi zachowanie ram i wskaże kierunek zwiedzania.

Wystawa czynna od 27 października 2020 do 15 listopada 2020

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 10:00-18:00
sobota – niedziela: 10:00-14:00

Wejścia o pełnych godzinach.
Liczba miejsc ograniczona.
Wstęp bezpłatny.

Rezerwacja i informacje: ARTzona OKN, Kraków, tel. 12 644-38-98, e-mail: p.maciaszek@okn.edu.pl, www.facebook.com/ARTzonaOKN

Organizator: ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

Partner: Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt realizowany w ramach programu Kultura Dostępna.

Aktualności

Komentarze są wyłączone.