Kuźnia rozmaitości. Warsztaty letnie dla dzieci w wieku 7-11 lat


6-10 lipca 2020 r.
Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14

Zapraszamy dzieci na warsztaty teatralne, literackie, plastyczne, taneczne oraz spacer po Mistrzejowicach. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

Codziennie odbywają się dwa warsztaty.
Koszt: 8 zł /pojedyncze zajęcia. Płatność przelewem: do 2 lipca 2020 r.
Pierwszeństwo mają dzieci, które zostaną zapisane na wszystkie warsztaty, a w dalszej kolejności dzieci zapisane na warsztaty całodzienne.
Informacje i zapisy: Wiktoria Federowicz, w.federowicz@kuznia.edu.pl

W każdych zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 10 osób. Szczegółowy program zajęć dostępny poniżej.

Każdy uczestnik oraz opiekun zaraz po wejściu do budynku zobowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem dostępnym przy recepcji.

W budynkach Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida obowiązuje zachowywanie dystansu społecznego minimum 2 m oraz zakrywanie ust i nosa (nie dotyczy to uczestników warsztatów, którzy będą zachowywać zalecany dystans).
W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji Covid-19.

Opiekunowie prawni uczestników poszczególnych warsztatów zobowiązani są każdorazowo do wypełnienia OŚWIADCZENIA (załącznik do Zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w OKN) dotyczącego zaakceptowania i przestrzegania procedury bezpieczeństwa w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 obowiązującej w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida oraz KARTY ZGŁOSZENIA stanowiącej załącznik do Regulamin korzystania z oferty Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Program:

6.07 / poniedziałek
10:00 -11:00 Kukiełkowo: Tworzymy kukiełki do naszego teatru – warsztaty plastyczne
Prowadzenie: Magdalena Lis
11:00-12:30 Kukiełkowo: Teatrzyk kukiełkowy – warsztaty teatralne
Prowadzenie: Aleksandra Kowalczyk

7.07 / wtorek
10:00 -11:30 Warsztaty taneczne
Prowadzenie: Aleksandra Rzepa
11:30-12:30 Poznajemy Kraków… – warsztaty w Bibliotece Klubu Kuźnia
Prowadzenie: Małgorzata Mokrzycka

8.07 / środa
10:00 -11:00 Indiański świat – warsztaty plastyczne
Prowadzenie: Magdalena Lis
10:00-12:30 Ruch i taniec – warsztaty teatralne
Prowadzenie: Aleksandra Kowalczyk

9.07 / czwartek
10:00 -11:30 Mistrzejowicki spacer przyrodniczy – dzieci oprowadzi dr Maciej Kozak, botanik
11:30-12:30 Zielone warsztaty plastyczne
Prowadzenie: Magdalena Lis

10.07 / piątek
10:00 -11:30 Impresje taneczne – warsztaty
Prowadzenie: Aleksandra Rzepa
11:30-12:30 Teatr nowoczesny – warsztaty teatralne
Prowadzenie: Aleksandra Kowalczyk

AktualnościAktualności

Komentarze są wyłączone.