Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Publikowane są książki o Nowej Hucie i dziedzictwie przyrodniczym. Zazwyczaj posiadają charakter naukowy lub popularnonaukowy, a niektóre z nich formę przewodników. Ich autorami są wybitni znawcy poszczególnych tematów, a wydawnictwa mają nie tylko dużą wartość merytoryczną, ale także atrakcyjną szatę graficzną. Wszystkie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej bezpłatnie, a większość (do wyczerpania nakładu) można dostać – również bezpłatnie – w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida.

W sprzedaży dostępne są obecnie następujące pozycje:

Grochowska Anna (2019), Literacki przewodnik po Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-7-1, 288 stron.
CENA DETALICZNA: 41,00 zł

Jagło Paweł (2019), Korowód Nowohucki. Wybór postaci związanych z terenami Nowej Huty, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-6-4, 112 stron.
CENA DETALICZNA: 13,50 zł

Klaś Jarosław, Skindzier-Wąchała Maria (red.) (2019), Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-8-8, 212 stron.
CENA DETALICZNA: 28,50 zł

Powyższe książki do nabycia m.in. w następujących lokalizacjach:
– Galeria Huta Sztuki Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5, Kraków)
– Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7, Kraków)
– Główna Księgarnia Naukowa (ul. Podwale 6, Kraków)

Sprzedaż wysyłkowa książek:
Cena: kosz książki + koszt wysyłki
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: nhlab@okn.edu.pl

Księgarnie zainteresowane sprzedażą powyższych publikacji zapraszamy do kontaktu:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, nhlab@okn.edu.pl

Nowa Huta od NATURY strony

Zapraszamy do pobrania naszej najnowszej publikacji pt. "Nowa Huta od NATURY strony". Książka jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

Do tej pory ukazały się:

Korowód Nowohucki. Wybór postaci związanych z terenami Nowej Huty

Publikacja to opowieść o Nowej Hucie i terenach, na których powstała z perspektywy wyjątkowych, choć wybranych postaciach tworzących jej dzieje. Znajdziemy w niej biogramy pięćdziesięciu przedstawicieli różnych dziedzin życia, różnych okresów historycznych i różnych obszarów składających się współcześnie na pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa – zarówno tych bardziej, jak i ci mniej znanych, żyjących przed 1949 r. i później. W dzieje tych terenów wpisało się tak wiele nietuzinkowych osobistości, że trudno byłoby uwzględnić je wszystkie, nawet jeśli brano by pod uwagę tylko te postaci, które odeszły już z tego świata. Jest to zatem wybór subiektywny, obarczony licznymi brakami, których nie należy traktować jako ujmy dla osób nieujętych w tym opracowaniu. Korowód Nowohucki ma raczej inspirować do dalszego poszukiwania wyjątkowych postaci i ich losów. Opisy postaci wzbogacają barwne rysunkowe przedstawienia każdej opisywanej osoby autorstwa Róży Koleckiej i Anny Gotfryd-Koleckiej.

Literacki przewodnik po Nowej Hucie

Anna Grochowska na kartach tej książki zabiera czytelnika w fascynującą podróż po Nowej Hucie. Przemierzamy wraz z nią tę część Krakowa w czasie i przestrzeni, tropami ogromnej liczby publikacji. Ich autorzy – wielokrotnie najbardziej uznani polscy literaci – przez wieki pisali o Nowej Hucie i terenach, na których powstała. Zaglądamy do miejsc zarówno bardzo popularnych, jak i tych zapomnianych. Autorka z wielką erudycją i swobodą odkrywa przed nami te znane i mniej znane teksty, biografie pisarzy i ciekawe, często nieobecne w świadomości czytelników konteksty. Jednocześnie nie ogranicza się do prezentacji samych utworów, ale rozszerza swoją opowieść o podstawowe fakty historyczne. Dzięki temu pozycja ta stanowi nie lada gratkę nie tylko dla fanów literatury, ale także dla osób chcących poznać Nową Hutę w nietypowy sposób. Publikacja zawiera siedem rozdziałów z trasami spacerowymi po Nowej Hucie. Każdy z nich posiada streszczenie w języku angielskim i wzbogacony jest ikonografią (fotografie współczesne Krzysztofa Piły, fotografie archiwalne, reprodukcje dzieł sztuki).

Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie

Nowa Huta jako sztandarowa inwestycja planu sześcioletniego była tematem wielu tekstów kultury. Uwieczniali ją plastycy, fotografowie i filmowcy, pisali o niej literaci, tworzono o niej piosenki i sztuki teatralne. Wreszcie sama jako taka stała się tekstem kultury dzięki swojemu niezwykłemu wyrazowi architektonicznemu i urbanistycznemu. Poza tym, choć powstała przede wszystkim jako zaplecze mieszkaniowe dla pracowników olbrzymiej huty stali budowanej pod Krakowem, to niemal od samego początku toczyło się w niej bogate życie kulturalne i artystyczne. Dziedziny kultury i sztuki, jakie omawiane są w tym opracowaniu, to: architektura, literatura, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, fotografia i film. Publikacja składa się z dwóch części i aneksu. W pierwszej części, zatytułowanej Nowa Huta w kulturze, spoglądamy na teksty kultury, w których pojawia się Nowa Huta. W drugiej części książki przyglądamy się natomiast nowohuckim środowiskom poszczególnych dziedzin kultury i sztuki. Wydawnictwo zamyka aneks, na który składają się teksty o początkach zorganizowanej działalności kulturalnej w Nowej Hucie oraz o plenerowych rzeźbach i instalacjach nowohuckich. Każdy rozdział posiada streszczenie w języku angielskim, a całe wydawnictwo ilustrują fotografie archiwalne.

Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku

Dziedzictwo kulturowe związane z architekturą i urbanistyką to niewątpliwie jeden z kluczowych elementów składających się na specyfikę i tożsamość Nowej Huty. Przestrzeń ta, będąca od 1951 r. częścią Krakowa, stanowi wyjątkowy przegląd stylów i tendencji w projektowaniu miast drugiej połowy XX w. Można tego doświadczyć, kiedy stanie się w samym sercu tego założenia, czyli na pl. Centralnym, skąd można ogarnąć wzrokiem przemiany, jakie zaszły w architekturze od socrealizmu przez modernizm po postmodernizm. Spojrzenie na Nową Hutę tylko z perspektywy pl. Centralnego i tych trzech dominujących nurtów byłoby jednak ograniczone. Dlatego w publikacji tej fenomen nowohuckiej architektury drugiej połowy XX w. w sposób możliwie kompleksowy opisuje kolejne etapy rozwoju Nowej Huty. Książka zawiera pięć głównych tekstów charakteryzujących założenia architektoniczno-urbanistyczne (a czasem i wyróżniające się obiekty) poszczególnych etapów rozbudowy Nowej Huty: centrum Nowej Huty, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, Mistrzejowic i Czyżyn. Uzupełniają je opracowania dotyczące wybranych przestrzeni i budynków.

Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie

Nowa Huta jest miejscem niezwykłym i wyjątkowym pod względem historycznym, przestrzennym i społecznym. Dlatego właśnie publikacja ta jest swego rodzaju przewodnikiem po czasie i przestrzeni, gdzie w rolę narratorów wcielają się osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci, miejscy aktywiści, historycy, artyści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów… Alternatywny przewodnik opowiada o Nowej Hucie rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Z założenia nie rości sobie praw do bycia opracowaniem kompleksowym, często wręcz z premedytacją pomijając wątki najbardziej znane i popularne. Ma być raczej subiektywnym spojrzeniem poszczególnych autorów na Nową Hutę. Na kartach tej książki przemierzamy z nimi wschodnią część Krakowa alternatywnymi drogami, na przekór utartym szlakom oraz dotychczasowym spojrzeniom i wyobrażeniom.

Łąki Nowohuckie

Przedstawia najważniejsze informacje o użytku ekologicznym – jego historię, bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe oraz opisuje w tekście i na fotografiach najcenniejsze jego walory. Opracowanie stanowi pomoc dydaktyczną dla pedagogów, którzy podejmą się nauczania przyrody „w naturze”, jak również dla uczniów szkół wszystkich szczebli, którzy chcą poszerzać swą wiedzę o tym miejscu.

Łąki Nowohuckie jakich nie znacie. Scenariusze zajęć terenowych

Wsparcie edukacyjne dla nauczycieli, którzy chcieliby samodzielnie przeprowadzać lekcje przyrody „w naturze”. To zbiór 26 scenariuszy lekcji dla różnych poziomów szkół. Zawarte w nich tematy pozwalają na realizację wybranych zagadnień podstawy programowej z wykorzystaniem przyrody Łąk Nowohuckich.

Cykl „Parki Krakowa”

„Parki Krakowa” to cykl wydawniczy zapoczątkowany w 2005 roku w celu prezentowania i opisywania „miejskich ogrodów” Krakowa. Powstało już kilkanaście zeszytów monograficznych, w których omówiono 20 parków. Wydawnictwa te przybliżają genezę, kluczowe postacie, zmiany na przestrzeni lat, a także walory przyrodnicze, krajobrazowe i edukacyjne tych zielonych enklaw.