Projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli – w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie.

Organizator: Pracownia Animacji Ekologicznej Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Patroni medialni: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Czas Dzieci, Kalendarz Imprez Nowohuckich, Głos. Tygodnik Nowohucki, Kulturatka, oKrakow.pl, ekoRodzice

Projekty

Komentarze są wyłączone.