Rozpoczęła się realizacja projektu „Nowa Huta od NATURY strony” z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa. Przedsięwzięcie zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli – w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie.

Organizator: Pracownia Animacji Ekologicznej Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wydarzenia w ramach projektu w lipcu i sierpniu:

5 VII / 10:00
miejsce zbiórki podane zostanie zapisanym uczestnikom
wstęp wolny, obowiązują zapisy – szczegóły: www.okn.edu.pl i www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa
ŁĄKI NOWOHUCKIE #1: CO TO ZA ROŚLINA, CZYLI JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z ROZPOZNAWANIEM DZIKO ROSNĄCYCH GATUNKÓW ROŚLIN. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy. Prowadzenie: dr Maciej Kozak. Limit miejsc: 20 os.

12 VII / 10:00
miejsce zbiórki podane zostanie zapisanym uczestnikom
wstęp wolny, obowiązują zapisy – szczegóły: www.okn.edu.pl i www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa
WZDŁUŻ RZEKI DŁUBNI. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy o zieleni ciągów rzecznych. Prowadzenie: Marcin Pawlik. Limit miejsc: 20 os.

19 VII / 10:00
miejsce zbiórki podane zostanie zapisanym uczestnikom
wstęp wolny, obowiązują zapisy – szczegóły: www.okn.edu.pl i www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa
ŁĄKI NOWOHUCKIE #2: MODRASZKI I WILGOTNE ŁĄKI – KLEJNOTY ŁĄK NOWOHUCKICH. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy. Prowadzenie: dr Maciej Kozak. Limit miejsc: 20 os.

2 VIII / 10:00
miejsce zbiórki podane zostanie zapisanym uczestnikom
wstęp wolny, obowiązują zapisy – szczegóły: www.okn.edu.pl i www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa
Nowa Huta od NATURY strony: ŁĄKI NOWOHUCKIE #3 – DARMOWA STOŁÓWKA I APTEKA CZYLI RZECZ O ROŚLINACH UŻYTKOWYCH. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy. Prowadzenie: dr Maciej Kozak. Limit miejsc: 20 os.

9 VIII / 10:00
miejsce zbiórki podane zostanie zapisanym uczestnikom
wstęp wolny, obowiązują zapisy – szczegóły: www.okn.edu.pl i www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa
DZIKIE OKOLICE ZALEWU W ZESŁAWICACH. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy po nieużytkach. Prowadzenie: dr Kasper Jakubowski. Limit miejsc: 20 os.

23 VIII / 10:00
miejsce zbiórki podane zostanie zapisanym uczestnikom
wstęp wolny, obowiązują zapisy – szczegóły: www.okn.edu.pl i www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa
STARORZECZE W MOGILE. Rodzinny spacer poznawczo-badawczy po proponowanym użytku ekologicznym. Prowadzenie: Jakub Kałużny. Limit miejsc: 20 os.

Aktualności

Komentarze są wyłączone.