Nauka oraz korepetycje z teorii muzyki i kształcenia słuchu dla dzieci, młodzieży i studentów


termin do uzgodnienia
Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14

Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie teorii muzyki, czyli ogólnych zasad i zagadnień związanych z muzyką. W skład zajęć wchodzi m.in. notacja muzyczna (zapis muzyczny), elementy dzieła muzycznego (melodyka – następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania, rytmika – porządkowanie materiału dźwiękowego w czasie, dynamika – określenia regulujące natężenie dźwięku, agogika (tempo) – określa szybkość wykonywania utworu, artykulacja – określa sposób wydobywania dźwięku, harmonika – porządkuje współbrzmienia dźwięków w utworze, kolorystyka – określa barwę dźwięku). Program obejmuje również ćwiczenia z kształcenia słuchu muzycznego (rozwijanie umiejętności rozpoznawania interwałów, trójdźwięków, dominant septymowych itp.) oraz podstawy teorii harmonii. W następstwie stopniowego przyswajania wiedzy teoretycznej i praktycznej rozwijany jest słuch wewnętrzny i w konsekwencji odpowiednie intonowanie oraz umiejętność prawidłowej notacji muzyki w postaci nut.

Uczeń w konsekwencji udziału w zajęciach:

– jest uwrażliwiony na zmiany wysokości dźwięków i relacje między nimi
– rozpoznaje barwę brzmienia instrumentów muzycznych
– realizuje rożnymi sposobami puls i akcent metryczny oraz rytmy złożone z poznanych wartości
– rozpoznaje słuchowo i wykonuje rożnymi sposobami motywy, tematy i frazy melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne
– śpiewa piosenki, ćwiczenia solfeżowe oraz fragmenty utworów z literatury muzycznej
– śpiewa i rozpoznaje
a) gamy durowe, mollową eolską oraz harmoniczną i ich triady
b) trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej
c) interwały w motywach muzycznych (pryma czysta, sekunda mała i wielka, tercja mała i wielka, kwarta czysta, kwinta czysta seksta, mała i wielka, septyma mała i wielka, oraz oktawa czysta)
d) rozwija umiejętności czytania nut głosem z zastosowaniem prawidłowej intonacji
Prowadzenie: Wiktoria Federowicz – muzyk, pedagog

Prowadzenie: Wiktoria Federowicz – muzyk, pedagog / e-mail: w.fedrowicz@kuznia.edu.pl, tel. 12 648 08 86
Koszt (45 min.): 40 zł

Szczegółowe informacje:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.okn.edu.pl/klub-kuznia/
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Zajęcia dla dorosłych Klub KuźniaZajęcia dla dzieci Klub KuźniaZajęcia dla młodzieży Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.