Konsultacje sprawdzające zdolności i predyspozycje dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia


termin do uzgodnienia
Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14

Określenie zdolności i predyspozycji muzycznych dziecka poprzez sprawdzenie:
– słuchu wysokościowego (powtarzanie dźwięków i określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich
– słuchu harmonicznego (określenie ilości dźwięków w akordzie lub współbrzmieniu, dokończenie melodii, usłyszenie i wskazanie zmiany dźwięku w akordzie)
– pamięci muzycznej (powtarzanie krótkich melodii)
– poczucia rytmu (powtarzanie krótkich struktur rytmicznych)

Prowadzenie: Wiktoria Federowicz – muzyk, pedagog / e-mail: w.fedrowicz@kuznia.edu.pl, tel. 12 648 08 86
Koszt testu sprawdzającego wynosi 20 zł.

Szczegółowe informacje:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.okn.edu.pl/klub-kuznia/
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Zajęcia dla dzieci Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.