Termin do uzgodnienia
Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14

Język angielski dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Lekcje prowadzi absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel z 15-letnim stażem pracy.

Są to kursy rozwijające cztery podstawowe sprawności językowe: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, mówienia, pisanie. Gwarantujemy też przystępne lekcje gramatyki angielskiej. Wszystko w oparciu o podręczniki wydawnictw językowych OXFORD UNIVERSITY PRESS, MACMILLAN, PEARSON LONGMAN.
W przypadku nauki osób dorosłych dominuje metoda komunikacyjna, oparta na konwersacji i rozumieniu ze słuchu.


* Kursy grupowe dla dzieci

Grupa D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
Wiek I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII klasa III klasa gimnazjum
Ilość zajęć tyg. 2×45 min.
Liczebność grupy 4 – 8 osób
Cena 940 zł/rok – płatne w 4 ratach w wysokości 235 zł.

W przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby cena za kurs kalkulowana jest indywidualnie.


* Kursy grupowe dla dorosłych

Ilość zajęć tyg. 1×90 min.
Liczebność grupy 4 – 8 osób
Cena 940 zł/rok – płatne w 4 ratach w wysokości 235 zł.

W przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby cena za kurs kalkulowana jest indywidualnie.


Zajęcia są płatne z góry.
Pierwszą ratę w wysokości
 235 zł należy opłacić na pierwszych zajęciach.
Pozostałe raty w wysokości 235 zł należy opłacić w terminie do 10.11.2019 r., do 10.01.2020 r., do 10.03.2020 r.

Słuchacze dodatkowo ponoszą koszty zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń (około 80 złotych).

Wszystkie zajęcia odbywają się w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Złotego Wieku 14.

Płatności należy dokonywać osobiście w pokoju nr 18 w kasie Klubu Kuźnia, os. Złotego Wieku 14.

Szczegółowe informacje:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.okn.edu.pl/klub-kuznia/
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Zajęcia dla dorosłych Klub KuźniaZajęcia dla dzieci Klub KuźniaZajęcia dla młodzieży Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.