XIX Nowohucki Przegląd Artystyczny w Językach Obcych / formularz zgłoszeniowy

28 kwietnia 2020 r.
XIX Nowohucki Przegląd Artystyczny w Językach Obcych 2020
pod honorowym patronatem
Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed wypełnieniem karty zgłoszenia.

Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia maksymalnie:
– 2 prezentacji w kategorii Piosenka (czas trwania jednego występu w tej kategorii maksymalnie do 5 minut)
oraz
– 2 prezentacji w kategorii Krótka Forma Sceniczna (czas trwania jednego występu w tej kategorii maksymalnie do 10 minut)

Prosimy o wpisywanie każdej, pojedynczej prezentacji na osobnym formularzu.
_____________________________________________________________________

Formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe!

1. Język prezentacji:2. Tytuł prezentacji:3. Autor scenariusza/tekstu/muzyki:4. Kategoria:
PiosenkaMała forma sceniczna5. Ilość uczestników w kategorii:6. Numer lub pełna nazwa szkoły:7. Adres szkoły:8. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego, który przygotował uczniów do występu pod względem językowym, muzycznym i/lub scenicznym:9. Kontakt telefoniczny:10. Aktywny adres e-mail:Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Nowohuckiego Przeglądu Artystycznego w Językach Obcych i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków, NIP: 675-10-00-328 dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Nowohuckiego Przeglądu Artystycznego w Językach Obcych. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie niezwłocznym usunięciem moich danych z bazy danych osobowych Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.