ZNAKI KULTURY – nowohuckie opowieści

Filmowe spacery po nieoczywistej Nowej Hucie. Artystyczny ferment twórczy, nowatorskie rozwiązania architektoniczne i dorobek kulturowy Nowej Huty od czasów PRL-u pokazujemy poprzez filmowe opowieści. W realizacji filmów wzięli udział historycy, historycy sztuki, architekci. Wyreżyserował je Krzysztof Ridan.

Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich

Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich to szlak kulturowy na terenie Nowej Huty, rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Powstał w ramach projektu o tej samej nazwie, zrealizowanego w 2018 r. przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie i Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Krakowa.

Mistrzejowicki Szlak Kulturowy

Ideą projektu było stworzenie szlaku kulturowego w oparciu o potencjał Mistrzejowic XV dzielnicy Krakowa, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Szlak został wyznaczony, a informacje o nim i obiektach, które zostały wpisane w szlak, są dostępne w wersji internetowej.

Kino pod chmurką

W ramach realizacji projektu Kino pod chmurką w czerwcu i lipcu 2018 odbyło się sześć projekcji wybranych przez mieszkańców filmów i cykl imprez towarzyszących.

Tajemnice Mistrzejowic

Tajemnice Mistrzejowic to projekt edukacyjno-artystyczny, aktywizujący społeczność dzielnicy Mistrzejowice w Nowej Hucie. Projekt składa się z różnorodnych elementów edukacji historycznej, kulturowej i obywatelskiej.

Smaki Kultury

Smaki Kultury to międzypokoleniowy projekt, łączący starszych i młodszych pasjonatów kultury i sztuki kulinarnej. Organizowane spotkania były miejscem dialogu, inspirującej rozmowy, wspólnego gotowania, wymiany myśli, wiedzy i przepisów kulinarnych.

Kraków literacki. Przewodnik kulturalny

Projekt składający się ze spotkań z redaktorami/przedstawicielami pięciu wybranych krakowskich wydawnictw pokazujący potencjał literacki Krakowa związany ze środowiskiem intelektualnym Miasta.