Kasa Klubu Kuźnia jest czynna:
1 września: 15:00-17:00
2 września: 12:00-14:00

od 5 września 2021 r.

poniedziałek: 10:00-12:00 i 15:00-18:00
wtorek: 14:00-17:00
środa: 15:00-17:00
czwartek: 15:00-18:00

Opłaty gotówką lub kartą płatniczą prosimy wnosić wyłącznie w kasie klubu, z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca.

Konto:
Bank PKO BP: 68 1020 2892 0000 5102 0754 9274

Konieczny jest dokładny opis przelewu:
Klub Kuźnia, imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwa zajęć, miesiąc, za który płacimy.