oknRewitalizacja

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie jest miejską instytucją kultury o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Działa na terenie Nowej Huty i na rzecz tej dzielnicy. Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom aktywnie włącza się w procesy związane z rewitalizacją, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego. Od początku jest czołowym uczestnikiem procesów i dyskusji związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Krakowa. Ściśle współpracuje z instytucjami, organizacjami oraz podmiotami środowiska lokalnego. Będąc producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej, dokumentuje historię dzielnicy i jednocześnie promuje w całej Małopolsce najciekawsze nowohuckie projekty i inicjatywy za pośrednictwem TVP 3.

OKN jest autorem i realizatorem inicjatyw przyczyniających się do oddolnego procesu rewitalizacji społecznej i gospodarczej obszaru, na którym znajduje się jego siedziba. Posiada doświadczenie w realizacji konsultacji i debat społecznych dotyczących palących problemów środowiska lokalnego. Wraz z Partnerstwem Inicjatyw Nowohuckich i Forum dla Nowej Huty złożył 16 postulatów i 8 projektów rewitalizacji dzielnicy, z których znaczna część została ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Krakowa. Propozycje OKN, które znalazły się w LPR obejmowały m.in. zagospodarowanie i promocję Łąk Nowohuckich, stworzenie szlaków spacerowych po Nowej Hucie, wykreowanie Alei Róż - głównej arterii dzielnicy -jako „salonu” Nowej Huty, czyli miejsca spotkań i wydarzeń społeczno-artystycznych.

Działania Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na rzecz Krakowa i Nowej Huty w sferze poprawy estetyki i funkcjonalności miasta w roku 2009 zostały docenione i nagrodzone  wyróżnieniem Laur Rewitalizacji przyznanym przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.

Będąc miejską instytucją kultury Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida realizuje programy i politykę Urzędu Miasta Krakowa, a jako instytucja wrośnięta od wielu lat w środowisko lokalne jest postrzegany jako obiektywny partner do dialogu społecznego. Będąc jednostką nastawioną na animowanie społeczności lokalnej, OKN otwarty jest na wszelką współpracę w ramach programu rewitalizacji.


Fatal error: Call to undefined method JHtml::core() in /users/0008/okn/www/okn/templates/at_blanton_free/html/com_content/category/blog_item.php on line 18