Kreacje. W sieci kultury


Zadanie, którego celem jest zainicjowanie działań, które przyczynią się do większego zaangażowania OKN w życie społeczności lokalnej Nowej Huty, poprzez wsparcie inicjatyw lokalnych oraz ich pomysłodawców. Dzięki realizacji zadania zostanie stworzona możliwość wypowiedzenia się mieszkańców na temat potrzeb życia kulturalnego dzielnicy, ich czynnego włączenia w jego kreację oraz sieciowania najaktywniejszych członków społeczności lokalnej. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020.

Profil projektu na Facebooku

Projekty

Komentarze są wyłączone.